Ingezonden – Integriteit

HOLLUM – Tonnie Overdiep lucht zijn politieke en rode hart. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Integriteit

In ons leven zijn een aantal zaken van onschatbare waarde zoals: respect, vertrouwen, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Kort samengevat integer: eerlijk en oprecht en niet omkoopbaar. Als je deze waarden ontbeert wordt het lastig om goed te kunnen functioneren in de samenleving, mensen laten je vallen omdat ze niet van je op aan kunnen.

Zo ook in de politiek, als je niet integer bent zal je misschien op korte termijn een succesje kunnen boeken, maar op lange termijn faal je en zorgt je optreden voor een negatief imago, voor jezelf maar jammer genoeg ook voor de politiek.

Afgelopen dagen zijn er weer een aantal zaken gebeurd die de Amelander politiek in een kwaad daglicht zetten:

Een raadslid schendt de afspraak van het ondertekenen van een coalitieakkoord en zet plompverloren ook de bloedgroep aan de kant en gaat solo verder. Er kunnen natuurlijk meningsverschillen zijn, maar geef overleg een kans en probeer tot een oplossing te komen. Het onverbiddelijk uittreden uit de coalitie en verbreken van de banden met de achterban onder het mom van "ik kan mijn ei niet meer kwijt”, getuigt misschien van daadkracht maar ook van het ontbreken van respect voor en vertrouwen in de coalitiepartner en achterban. Het woord minachting komt me bijna over de lippen. Dit soort handelen verdient in mijn ogen niet het predicaat eerlijk en oprecht en neigt meer naar het kiezen voor jezelf met alle stoffelijke voordelen van dien.

Het onafhankelijke raadslid wil nu alleen verder en vormgeven aan een sociaal gedachtengoed. Ik vraag me alleen af hoe realistisch is dit? In een coalitie heb je een meerderheid en alleen is maar alleen. Had toch gekozen voor meer inzet in de coalitie om de sociale motor te laten loeien, in plaats van nu als een roepende in de woestijn of Don Quichot, sociale luchtballonnen op te laten …

Nes,

Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *