Ingezonden – Integriteit

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Ingezonden brief van Jan B. Wijnberg

Integriteit

Op 25 november j.l. is het integriteitsonderzoek naar dhr. IJnsen in de Gemeenteraad behandeld en geen van de fracties zag aanleiding om een motie van afkeuring of iets dergelijks in te dienen.

Dhr. IJnsen bood excuses aan voor de dingen die beter hadden gemoeten en hoopte dat ook het ambtelijke apparaat lering zou trekken voor de fouten die daar gemaakt zijn.

Iedereen wilde weer overgaan tot de orde van de dag en groot was dan ook mijn verbazing en met mij vele anderen, dat op 16 dec. j.l. deze zaak weer op de agenda stond middels een initiatiefvoorstel van de fracties  CDA, Ameland ‘82 en de VVD.

Daarin werd voorgesteld om dhr. IJnsen zijn functie van vicevoorzitter van de Raad bij hem weg te halen.

Aan het begin van de vergadering is door dhr. IJnsen al in een verklaring aangegeven dat hij die functie neer zou leggen.

Het had onze onafhankelijke voorzitter gepast op dat moment de vergadering voor te stellen dit agendapunt van de agenda te halen, omdat de intentie was komen te vervallen, maar nee, hij gaf zelfs Dhr. Brouwer van Ameland ‘82 de gelegenheid naar aanleiding van de besluitenlijst nog eens flink uit te halen richting dhr. IJnsen.

Ook het CDA nam zeer terecht afstand van deze strategie.

Alhoewel ik het niet van plan was, heb ik gemeend tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel nog eens de feiten op een rijtje te zetten.

Het is 100 % zeker dat er wijzigingen in het concept rapport zijn aangebracht na overleg met dhr. De Hoop en dhr. Verbiest, zij kregen als eerste dit concept en niemand anders heeft daar inzage in gekregen.

Of het nu punten of komma’s  waren of inhoudelijk doet niet ter zake, er zijn aanpassingen geweest waar ik geen inzage in heb gehad.

Ik loop te lang mee in de eilander politiek om iedereen op zijn blauwe ogen te geloven, helaas zou ik haast zeggen.

Daar liggen mijn vragen, hoe er moet worden omgegaan met zaken als openheid, transparantie en onafhankelijkheid.

De onderzoekers van BING melden mij ook dat een en ander in overleg is gegaan met de Gemeenteraad en ook dat is een pertinente leugen, want de Burgemeester heeft de procedure alleen geregeld met de 4 fractievoorzitters en mij als vervangend fractievoorzitter niet ingelicht.

Ik kan dan ook alleen maar bedenken dat het College teleurgesteld was in de conclusies uit het rapport en in de manier waarop hun fracties de zaak hadden aangepakt en dat ze daarop de fracties opdracht hebben gegeven nogmaals een poging te ondernemen om dhr. IJnsen in diskrediet te brengen.

Anders hadden ze dat wel tijdens de behandeling kunnen doen op 25 november.

Een schaamteloze vertoning, onze Gemeente onwaardig en waar dit toe zal leiden, ik heb geen idee, maar het zal de verhoudingen binnen onze gemeenschap en met name binnen de Gemeenteraad zeker geen goed doen.

Zelfs de Burgemeester heeft zich na mijn verhaal als onafhankelijk voorzitter samen met dhr. Verbiest van de VVD in de discussie gemengd en beiden hebben mij voor leugenaar uitgemaakt .

Ik daag ze uit om met bewijzen te komen, want anders zouden de heren van BING mij hebben voorgelogen, wat nog veel erger zou zijn richting rapportage.

Excuses voor deze aantijgingen zouden anders op zijn plaats zijn.

Ik heb in politiek Ameland altijd maar één doel voor ogen gehad en zal dat ook altijd houden, namelijk het welzijn van onze gemeenschap en ben ook nooit uit geweest op een persoonlijke aanval richting wie dan ook.

Bij sommige mensen in onze Gemeentepolitiek speelt helaas die gedachte wel, alhoewel ik best begrijp dat je niet altijd met iedereen door één deur kunt, maar respect voor een andere mening zal je ook moeten hebben.

Het Amelander belang moet altijd voorop staan!

Om maar te zwijgen over de tienduizenden euro’s die dit onderzoek heeft gekost en waar we vele andere noodzakelijke dingen voor hadden kunnen doen.

Als de kiezer ook vindt dat ik een leugenaar ben zoals dhr. De Hoop en dhr. Verbiest verkondigden, wel dat zal dan wel blijken in maart volgend jaar, ook dat is politiek .

Dat is namelijk de democratie waar ik meer waarde aan hecht.

Jan B Wijnberg

Raadslid Algemeen Belang Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *