Ingezonden – Hoe een zonnepark op Ameland tot stand komt

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Hoe een Zonnepark op Ameland tot stand komt

Toen dit in de eerste Raadsvergadering op Ameland aan de orde kwam, sprak de Raad zich éénstemmig uit: geen taak voor de Gemeente en geen cent van de Gemeente.

Bovendien werd B en W opdracht gegeven om naar alternatieve plekken te zoeken ter groote van de toen voorgestelde 10 ha op het vliegveld.

De volgende lokaties werden door een ingehuurd bureau onderzocht:

  1. bedrijventerrein Nes plm. 0,40 ha
  2. oude vuilnisbelt plm. 1,50 ha
  3. niet gebruikte NAM-locaties totaal 1,6 ha
  4. bedrijventerrein Hollum 0,3 ha

Conclusie de terreinen waren te klein

  • a. de Raad werd voor de gek gehouden
  • b. de door derden aangedragen locaties werden niet onderzocht

Dit omdat deze onder Natura 2000 en andere beheersvoorwaarden zouden vallen.

Dat het vliegveld onder dezelfde voorwaarden valt wordt voor het gemak vergeten.

In een latere Raadsvergadering werd aan de burgemeester de vraag gesteld, hoe komt het met de boeren die huurder zijn op het vliegveld.

De burgemeester antwoordde dat hij met hen had overlegd en dat hij geen problemen verwachtte.

Nu echter blijkt dat de ontbinding van de huur de Gemeente € 246.000,= gaat kosten.

Hoe was het ook al weer: van de Gemeente geen cent.

Bovendien deelde de burgemeester op een Raadsvergadering mede dat de telefoon op het Gemeentehuis bijna roodgloeiend stond van mensen die in het Zonnepark wilden investeren.

Waar zijn deze mensen.

Bovendien werd met de vogelwachten en andere natuurorganisaties afgesproken dat er een 1,5 ha dras- en plasgebied zou worden aangelegd als natuurcompensatie. Hen werd gevraagd dan geen bezwaar te maken.

Van de 1,5 ha is in het huidige plan minder dan de helft van over. Ook misleiding dus.

Wij hebben een onderhoud gehad met de grote baas van Staatsbosbeheer over een alternatief plan.

Naar aanleiding van dat gesprek heeft de burgemeester een e-mail van S.B.B. gekregen waar in stond dat S.B.B. geen bezwaar had tegen een onderzoek naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op hun gronden.

Dit bericht heeft de Raad, welke diezelfde avond over de zonneweide vergaderde, niet bereikt.

Hoe noem je zulk gedrag.

In de Raadscommisssievergadering van 18 mei a.s. wordt voorgesteld, dat er een crediet van € 314.000,= beschikbaar moet worden gesteld voor realisering van zonnepark Ameland.

Er wordt nergens gesproken over de kosten van de ontsluitingsweg die door de gemeente in eigen beheer wordt aangelegd.

Bovendien is de Raad nooit om goedkeuring gevraagd voor deze weg.

De Raad moet straks beslissen over een credietverstrekking, terwijl zij geen enkele inzage hebben van de totale financiering.

Hoe komt het met een vrijstelling van bouwleges en OZB zoals eerder aan de orde is geweest.

Wat zei de Raad ook al weer: van de Gemeente geen cent.

De grond op het vliegveld voor niks ter beschikking gesteld.

Wie is straks eigenaar van deze grond en wie is over 20 jaar eigenaar van deze grond (verjaring).

Welke hypotheekverstrekker wil financieren voor snel verouderde techniek, waar de onderliggende grond niet bijhoort.

Bedrijfsgrond, welke de gemeente Ameland elders aanbiedt, kost plm. € 80 m.

Bedrijfsgrond op het vliegveld 13,5 ha levert dan € 10800.000,= op.

Wat kunnen wij hiervoor een prachtig bejaardencentrum bouwen of er 40 woningwet woningen voor bouwen, waar onze 140 woningzoekenden op zitten te wachten.

Het noodlijdende Eneco in Amerika lacht zich rot, nu zij vrijwel gratis een speeltuin krijgt.

Wij roepen de Raad op stop met deze soap.

Hiervoor kunt u geen verantwoording nemen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ballum, St. O.M.A. (Ons Mooie Ameland)  W.A. Nagtegaal

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *