Ingezonden – Het geld klotst tegen de plinten, deel 2

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Tonny Overdiep schrijft over het gemeenschapsgeld dat tegen de plinten klotst.

Het geld klotst tegen de plinten, deel 2!

Het was afgelopen maandag weer raak in de raadsvergadering. Tijdens de behandeling van de toeristenbelasting kwamen CDA en A’82 met het voorstel de toeristenbelasting voor de categorie Groepsverblijven vast te stellen op € 0,75. Pats, boem in één keer een structureel gat in de begroting geschoten van € 160.000 op jaarbasis. De motivatie was dat de bezoekers van groepsverblijven (kinderen) minder draagkrachtig zijn dan onze andere bezoekers …

Het College had daarom in hun voorstel een uitzondering gemaakt voor de categorie, i.p.v. € 1,55 stelden zij een belasting van € 1,25 voor. De Vereniging van Groepsverblijven had zelf een voorstel ingediend om op € 1,- te gaan zitten.

Gedeeltelijk hebben ze gelijk, maar naast kinderen worden de Groepsverblijven tegenwoordig mede door de kwalitatieve aanpassingen, steeds vaker bezocht door feestvierende sportploegen of families die iets te vieren hebben. Je kunt je dus afvragen hoe eerlijk het is om de groepsverblijven in een dergelijke uitzonderingspositie te plaatsen. Ben erg benieuwd hoe de andere categorieën hierover denken.

De beide indieners van het voorstel waren gehandicapt omdat een tweetal raadsleden, mede op aandringen van een kritisch raadslid, zich van stemming onthielden vanwege mogelijke belangenverstrengeling. De steun kwam uit een voor outsiders onverwachte hoek; een lid van ABA steunde plotsklaps het voorstel van CDA en A’82. Dat belooft nog wat voor de laatste maanden voorafgaand aan de raadsverkiezingen!

Volgens mij zijn op Ameland de verkiezingen trouwens al lang begonnen. Tijdens de laatste twee raadsvergaderingen hebben CDA, A’82 en ABA structureel meer dan € 200.000 op jaarbasis over de balk gegooid om zieltjes te winnen. De portefeuillehouder, burgemeester De Hoop, die altijd goed op de financiële winkel heeft gepast, moet dit met lede ogen aanzien. Misschien wordt de pijn van zijn vertrek wat verzacht; van zo’n verkwistende en in zichzelf gekeerde raad wil je toch geen voorzitter meer zijn …

Nes,

Tonnie Overdiep

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *