Ingezonden – Het Freulehuuske

NES – Hoe komt het met het Huus van de freule? Heere en Afke Schols doen een oproep aan de Gemeente Ameland. PA plaatst van harte ingezonden brieven om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Het Huus van de freule staat in de verkoop

Wij pleiten ervoor dat de Gemeente Ameland dit pand zelf koopt en daarmee dit rijke stukje historie bewaart voor de Amelander gemeenschap.

Het betreft hier een woning die ooit, in 1684 werd neergezet door een walvisvaarder – een zogenoemde commandeurswoning. Hij omzoomde zijn erf met de walviskaken die nog steeds 'in situ' oftewel op de originele plaats staan. Een unicum in Europa.

Na het afbreken van het Camminghaslot in Ballum woonden hier lange tijd de grietmannen en de freules van de familie Van Heeckeren. Zoals adellijke families deden legden zij hier een stinzentuin aan. Het sneeuwklokkentapijt is zichtbaar in het voorjaar. Ook de zeldzame holwortel groeit hier. En ze plantten er de bomen die u er nog ziet staan Een tweehonderd jaar oude beuk, de enige op Ameland. Een tweehonderd jaar oude taxus en veel andere bomen en heesters.

Zij bepalen het bijzondere groene plaatje van het Vermaningspad, een openbaar voetpad, een ambiance van een kerkje en vijf commandeurswoningen , alle met grote tuinen liggend binnen het Beschermd Dorpsgezicht, in 1969 vastgesteld. Een plek die jaarlijks zeer veel bezoekers trekt. Het Huus van de freule is hier de blikvanger tijdens rondleidingen en op de Open Monumentendagen. Gemeente Ameland, u hebt tijdens de zitting van de Raad van State aangegeven dit pand eventueel zelf te willen kopen. Koopt u het nu dan zelf en zorg voor een zorgvuldige restauratie .

Maak in de tuin een klein buitenmuseum en stel die tuin open. Werk met buitenpanelen waar u geen medewerkers voor nodig hebt: het materiaal ligt op Ameland klaar. Steekwoorden: de kakebienen en de walvisvaart. de familie Van Heeckeren, de stinzenflora en de schilder Germ de Jong. Vrijwilligers komen u helpen.

U hebt op deze manier zelf de mogelijkheid om een betrouwbare huurder voor het huis te vinden. Iemand die de historische waarde van het pand en de groene omgeving intact laat. En die beseft dat parkeren hier niet kan.

Het belang van deze plek is zeer groot. Het betreft cultureel erfgoed waar jaarlijks zeer vele mensen van genieten en dat mag niet verloren gaan.

Burgemeester en wethouders van Ameland, laat zien dat dit pand uw zorg is.

Heere en Afke Schols

Nes, Ameland

Buren Huus van de Freule

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 795

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *