Ingezonden – Gemeente Ameland laat zweefvliegers in de kou staan

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Gemeente Ameland laat zweefvliegers in de kou staan

In 2015 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Ameland aan B&W toestemming verleend om een zonnepaneelweide van 10 ha te bouwen op het vliegveld van Ameland met als doel het eiland energieneutraal te maken in 2020. Wethouder Oud heeft tijdens de behandeling van het voorstel de gemeenteraadsleden voorgehouden, dat de gebruikers van het vliegveld geen hinder zouden ondervinden van de zonnepaneelweide. Hieraan lag naar later bleek een onvolledig rapport van het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium aan ten grondslag.

De Zweefvliegclub Ameland heeft als gebruiker van het vliegveld zowel tijdens de hoorzitting bij de raadscommissie in 2015 en schriftelijk kenbaar gemaakt dat de zonnepaneelweide risico’s voor het zweefvliegen zou kunnen meebrengen. De ambtenaren van de gemeente en ook Burgemeester Albert de Hoop hebben meerdere malen zowel mondeling als schriftelijk aangegeven, dat dit allemaal opgelost zou worden. De Burgemeester stelde zelfs voor om als gemeente te investeren in een nieuwe elektrische lierinstallatie met kunststof kabels. Kunststof kabels reduceren de kans op schade aan de zonnepanelen, echter de ombouw van onze bestaande zweefvlieglier en de aanschaf van deze speciale lierkabel kost veel geld.

Zweefvliegtuigen worden nu nog door middel van een staalkabel omhoog getrokken. Als deze staalkabel onverhoopt op de zonnepanelen valt kan dit schade en mogelijk kortsluiting veroorzaken. Deze schade wordt door onze verzekering niet of maar gedeeltelijk vergoed, aangezien de zonnepanelen -in strijd met de Wet Luchtvaart- geplaatst zijn binnen de contouren van het vliegveld. Het vliegveld waar uitsluitend en alleen objecten mogen staan, die direct verband houden met de functie van het vliegveld, zoals hangaars, en een verkeerstoren. Zeker geen zonnepanelen.

Op 30 juni heeft de gemeente Ameland aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart KNVvL (de overkoepelende organisatie voor de zweefvliegers) laten weten, dat zij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eventuele schade en ook tegen alle toezeggingen in, geen geld beschikbaar stelt om onze zweefvlieglier om te bouwen naar kunststof kabels, of te investeren in de beloofde elektrische zweefvlieglier.

Dit betekent het einde van onze zweefvliegclub op Ameland.

De manier hoe de gemeente omgaat met wetgeving is stuitend, zeker gezien het feit dat burgers en onze vereniging toch moet kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid. De gemeente die nota bene de Wet Luchtvaart overtreedt laat de door haar eens zo geprezen zweefvliegclub nu in de kou staan.

Over de Zweefvliegclub

In Nederland zijn meer dan 40 zweefvliegclubs actief die vliegen op een steeds beperkter aantal vliegvelden. De Zweefvliegclub Ameland is in 2008 opgericht en met ondersteuning van de gemeente Ameland (we hebben nog een gebruikersovereenkomst tot 2024) uitgegroeid tot een actieve club zweefvliegers die vliegen boven het Waddeneiland Ameland en de Waddenzee. Door het onbeperkte luchtruim en de goede faciliteiten op het eiland is het zweefvliegen boven Ameland juist de afgelopen jaren in populariteit gestegen. De Zweefvliegclub Ameland dankt deze populariteit aan het organiseren van zweefvliegcursussen in de zomermaanden. Over de afgelopen jaren hebben wij vele nieuwe zweefvliegers opgeleid. Zweefvliegen is een sport waarbij de vliegduur verlengt kan worden door gebruik te maken van warm opstijgende lucht, de thermiek.

Om een zweefvliegtuig in de lucht te krijgen gebruiken wij een lier. Deze lier bestaat uit een sterke motor en een kabeltrommel met 1000 meter staalkabel die aan het vliegtuig gekoppeld wordt. De lier trekt het zweefvliegtuig met ongeveer 100 km/u de lucht in. Als het zweefvliegtuig op 400 meter hoogte gekomen is, wordt de kabel ontkoppeld en valt deze terug naar beneden. Het probleem op Ameland is nu, dat deze kabel dan eventueel op de zonnepanelen terecht kan komen. Daardoor kan schade, of kortsluiting ontstaan. Onze collectieve verzekering dekt deze schade niet. De door de zweefvliegclub gebruikte staalkabel kan vervangen worden door een kunststof kabel (waardoor het risico geminimaliseerd wordt), echter hier zijn enkele 10-duizenden euro’s voor nodig, die de zweefvliegclub niet heeft. Nog sterker; wij vinden (maar in eerste instantie ook de ambtenaren en de Burgemeester van Ameland) dat de ombouw van de bestaande lier, of aanschaf van een nieuwe lier, voor rekening van de gemeente moet komen. De gemeente heeft (in strijd met de Wet Luchtvaart art. 10.15 en 10.16) toestemming gegeven om op haar vliegveld zonnepanelen te plaatsen, dus is zij ook verantwoordelijk voor alle gevolgen die dit besluit met zich mee brengt. Het uitzicht boven de Wadden en het milieuvriendelijke van onze zweefvliegsport wordt door de halsstarrige houding van de gemeente ons nu onmogelijk gemaakt.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u ons altijd bereiken via ons mailadres: zcameland@gmail.com, of tot 8 juli kunt u contact opnemen met de heer P. Prins bestuurslid van de Zweefvliegclub Ameland. Tel: 06 – 316 335 48

Peter Prins

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *