Ingezonden – Geld klotst tegen de plinten

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Tonny Overdiep schrijft over een verkiezingsstunt.

Het geld klotst tegen de plinten!

Het ging afgelopen maandag weer eens over geld in de Raadsvergadering. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2018 kwamen CDA/ ABA/ A’82 met het voorstel de OZB niet te verhogen. Pats, boem in één keer een structureel gat in de begroting geschoten van € 65.000 op jaarbasis. De motivatie was dat er sprake was van een meer dan sluitende begroting en daar moesten de Amelanders maar eens van profiteren. Allemaal mooi en wel, maar de OZB treft alleen de huizenbezitters (inclusief die van de mooie grote zomerwoningen), en niet de huurders, maar dat zijn zeker geen Amelanders? Ordinair verkiezingsstuntwerk noem ik het maar, bovendien rij je met een dergelijke greep uit de begrotingskas, een nieuw College in de wielen.

Ontwikkelingen in het Sociaal Domein zoals de Ouderen- en Jeugdzorg kunnen nog wel eens roet in het financiële eten gaan gooien van de gemeente. Bovendien moet er nog een reconstructie van het dorp Nes uitgevoerd worden en willen we onze fietspaden verduurzamen, kortom genoeg financiële hindernissen die nog genomen moeten worden.

Vooruitlopend hierop stond er ook een voorbereidingskrediet voor de Ouderzorg op de agenda. Om grote projecten te kunnen realiseren moet er vooraf het nodige onderzoekswerk worden verricht waarvoor geld nodig is om capaciteit en kennis in te huren. Bij de Reconstructie Nes was dit ook het geval, zonder slag of stoot werd dit krediet destijds geaccepteerd, maar nu bij de Ouderenzorg worden de messen opeens geslepen. Misschien dat de betrokken wethouder zich wat teveel profileert als Redder in de Nood, maar dat mag toch geen reden zijn om het project Ouderenzorg in de politieke arena te bevechten?

Nes,

Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *