Ingezonden – Er is nog Hoop

HOLLUM – Bert Cordes, oud-CDA-raadslid van de gemeente Ameland, houdt de bewegingen in Ballum vanaf de zijlijn scherp in de gaten. Af en toe klimt hij in de pen, zoals vandaag.

Een ingezonden brief, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Alleen anonieme inzendingen worden niet geplaatst.

Er is nog hoop

Op 7 oktober schreef Persbureau Ameland de column “De rolluiken gaan toe op Ameland”.

Deze column hekelde de geregisseerde informatievoorziening van het college van B en W welke leidt tot achterkamertjespolitiek. Als ervaringsdeskundige mij uit het hart gegrepen.

Op 13 december las ik op hetzelfde Persbureau dat een raadslid de locale media wil negeren.

Deze uitspraak zegt veel over de hersenactiviteit van de spreker.

Ik vermoed dat het een van de marionetten was.

Het college maakt het nog bonter met het uitspreken van het plan betreffende het optuigen van een eigen onafhankelijk nieuwsmedium. U leest het goed: een eigen onafhankelijk nieuwsmedium.

Hier moet sprake zijn van een sterk gestoorde hersenactiviteit.

Wij lezen momenteel dat de geschreven pers moet bezuinigen en niet genoeg bemensing meer heeft om de plaatselijke politiek voldoende in de gaten te houden. Dit gegeven komt de democratie niet ten goede. Laten we blij zijn dat er op Ameland nog een eigen pers actief is.

Het zegt veel dat het college de pers maar lastig vindt en er een minder goede relatie mee heeft.

Als je echt transparant bent hoef je niet om de vier jaar in je collegeprogramma te zetten dat je transparant wilt zijn. De herhaling geeft aan dat men dat kennelijk niet wil zijn.

Na bestudering van de jarenlang slepende kwestie Polet ben ik tot de conclusie gekomen dat er meerdere malen gelogen is tegen de pers. Het is schaamachtig hoe hier met burgers, advocaten, notarissen en pers is omgegaan. Ook ambtenaren waren hier debet aan.

Toen ik na lezing van het dossier wederhoor wilde plegen door stukken op te vragen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur werd ik tot twee keer toe met wollige brieven min of meer het bos ingestuurd. Transparantie..

AfvallenMaar…..

Vorige week werd ik aangenaam getroffen door de aanwezigheid van onze burgervader op het podium in Leeuwarden bij de demonstratie tegen de idioten die hun eigen geloofsgenoten in diskrediet brengen en de pers monddood willen maken door extreme dreiging en moord.

Zou het tot hem doorgedrongen zijn dat de pers een niet weg te cijferen functie in het grote geheel heeft? Als je zo hard met de neus op de feiten word gedrukt zoals wij allen de vorige week ervoeren, moet dat haast wel het geval zijn.

Het is toch prachtig dat je zo nadrukkelijk in het openbaar laat zien dat je je afkeert van gevaarlijke dwingelanden en achter de pers staat.

Wanneer je integer en eerlijk te werk gaat zal je niets te vrezen hebben van de onafhankelijke pers. Mocht deze eens uit de bocht vliegen dan zijn er altijd nog columnisten die voor je in de bres springen.

Bert Cordes

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *