Ingezonden – Dynamisch kustbeheer

HOLLUM – Piet van Noort stuurt een bericht over strandsuppletie. Hij maakt zich zorgen. In aanloop naar de informatieavond van RWS over de suppletie dit jaar op de kop van Ameland plaatsen we de brief van de man uit etten.

Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

inleiding

L.S.,

Als aanvulling op eerdere reacties uit 2015 blijf ik mijn zorg uitspreken tegen de manier van kustonderhoud zoals RWS dat blijft doen. Dit kan natuur- en milieubewuster door te proberen de stroming van de kust af te sturen zoals op Texel bij de Eijerlandsedam al jaren gebeurt! Natuurorganisaties als Stichting Duinbeheer prijzen de huidige manier van handelen van RWS en noemen dat ‘dynamisch kustonderhoud’! RWS laat de stroming ongemoeid zodat strandvallen blijven optreden en suppletiezand blijft wegspoelen. Ambtenaren noemen dit ‘circulair werk’! Het werk zou zich i.v.m. de snellere zeespiegelstijging moeten richten op een geheel nieuwe kust zoals haaksezeedijk.com op het Derde Deltacongres in 2012 werd voorgesteld.

Dynamisch kunstbeheer

Sinds er gediscussieerd wordt over kustversterking d.m.v. zandsuppleties is er ook over de gevolgen ervan gesproken. Natuurorganisaties hebben het verzanden van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering jaren tegengehouden omdat de gevolgen voor natuur en milieu hen niet aanstonden. Pas toen provincie Noord-Holland met dubbeldoelstelling in de vorm van projectsubsidies kwam is men akkoord gegaan. 

Het gevolg van die zandige beslissing is te bewonderen als je het opgespoten strand en de Hondsbosscheduinen betreed. Een prachtige recreatieverbetering die door de meesten geroemd wordt. Maar als je de natuur gaat vergelijken met hoe het was is het wel armer geworden. De rijke natuur boven en onder water rond de onder het zand gewerkte strekdammen is niet te spiegelen met de paar soorten gras die er nu staan. Maar wat is er nu dynamisch aan deze manier van werken?  

Tussen de zandkorrels op het strand en in het water van de vooroever ontstaat microscopisch klein nieuw leven dat het begin van onze voedsel kringloop wordt genoemd. Deze natuurlijke ontwikkeling, die doorgroeit tot de grootste levende wezens en planten, is de biodiversiteit op de aarde. Deze biodiversiteit beschermen is de grootste opdracht van natuurorganisaties.

Iedere keer als men zand suppleert wordt de bestaande biodiversiteit, al het leven, vernietigd onder een verstikkende laag dood zand. Dit betekent dat de opbouw van de (voedsel) kringloop opnieuw moet beginnen. Prof. dr. Gerard Janssen is hierop gepromoveerd. Zijn promotieoratie ‘Strand meer dan zand’ is op internet te vinden en hij heeft zelfs een leerstoel gehad in Nijmegen. Herstel van het stukje vernietigde kringloop duurt minstens vijf jaar. Bij het opzuigen van het te suppleren zand diep in zee gaat ook al het leven in de buurt van die zandstofzuiger verloren. Ook hier moet de natuur herstellen.

Een ander bezwaar van deze manier van kustonderhoud is de uitstoot van verbrandingsgassen. Veel er van, waaronder natuurlijk ook stikstof, waait het kustgebied in. We weten hoeveel problemen dit in onze politieke gelederen geeft. Rijkswaterstaat zou dus ook aangemerkt moeten worden als een stikstofveroorzaker.

Al met al kan ik deze manier van werk niet dynamisch noemen. Terwijl RWS een innovatieve vervanger is aangeboden. Met zand sturende golfdempers, die in Delft zijn uitgetest, blijft natuur en milieu ongemoeid.

Met zeer bezorgde kustgroet,

Piet van Noort

@pietjepier

www.kustverdediging.nl  

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *