Ingezonden – Drinkwater

HOLLUM – Tonnie Overdiep fronst de wenkbrauwen bij particuliere zwembaden die hier en daar worden aangelegd. Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid en bouw die voorzieningen niet of perk de aanleg ervan in ieder geval in, vraagt Overdiep. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Drinkwater

Onlangs viel mijn oog op een advertentie in “de Amelander” waarin een recreatieve onderneming haar accommodaties voorzien van zwembaden, sauna’s en jacuzzi’s aanprees. Vanuit het ondernemersperspectief gezien begrijpelijk, maar het deed mij de wenkbrauwen fronsen. Zo ook bij het bouwen van vakantiehuizen met inpandige zwembaden, allemaal onder de noemer van kwaliteitsverbetering, maar wel ten koste van energie én vele m3 drinkwater…

Drinkwater is in mijn ogen het kostbaarste bezit wat we hebben. Als mens kunnen we er niet zonder, bovendien is het een essentieel onderdeel voor onze voedselproductie.

Vaak wordt er gedacht dat in Nederland genoeg water beschikbaar is. Tot nu toe is dat ook zo, maar we zijn wel kwetsbaar. Vervuilde rivieren, verzilting door bodemdaling en zeespiegelstijging, alsmede bodemverontreiniging kunnen behoorlijk roet in het eten gooien en ervoor zorgen dat onze drinkwatervoorzieningen kwetsbaar en soms onbruikbaar worden. Reden temeer om zo zuinig mogelijk met ons drinkwater om te springen.

Als individu kunnen we natuurlijk zelf ons steentje bijdragen door geen drinkwater te verspillen met het wassen van auto’s, langdurig douchen, schoonspuiten terrassen of het sproeien van onze tuinen. Het opvangen van regenwater is een alternatief evenals het installeren van waterbesparende kranen en doucheknoppen en het doorspoelen van wc’s met grijs water. Alle kleine beetjes helpen.

Een groter aandeel zou geleverd kunnen worden door het bouwen van zwembaden en plaatsen van jacuzzi’s in te perken. Deze verantwoordelijkheid ligt o.a. bij recreatieve verhuurders. Kwaliteit (luxe) bieden is belangrijk, maar maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen is in mijn ogen nog belangrijker.

De gemeente heeft onlangs haar verantwoordelijkheid al genomen door het planologische beleid voor het bouwen van zomerwoningen aan te passen en het realiseren van diepe kelders, waarin vaak zwembaden gerealiseerd worden, niet meer toe te staan. Of dit zoden aan de dijk zet, moet nog blijken, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers zal doorslaggevender zijn.

Laten we met elkaar zuinig zijn op ons kostbare drinkwater en zo voorkomen dat drinkwater uit de kraan in de toekomst wel eens een luxe kan gaan worden ….

Nes, Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *