Ingezonden – Donderslag bij heldere hemel

HOLLUM –  Ingezonden briefschrijvers Marjo Wildvank en Anneke Nieboer van de Vereniging van Particuliere Verhuurders zijn verbolgen over de gang van zaken. Ze klommen in de pen en stuurden een brief naar de gemeente die als ingezonden brief op PA wordt gepubliceerd. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Donderslag bij heldere hemel

Betreft: Nieuwe Dienstregeling Wagenborg

Geachte Burgemeester en Wethouders en Raadsleden,

De verleende toestemming door Minister Harbers en Staatssecretaris Heijnen voor de door Wagenborg aangevraagde gewijzigde veerdienstregeling per 26 juni 2023 tot 31 juli 2023 is ook bij ons ‘als donderslag bij heldere hemel’ binnengekomen. 

Een besluit, dat door zowel de Gemeente Ameland als vertegenwoordigers van bedrijven via de media hevig bekritiseerd wordt en de aanleiding tot deze wijziging in twijfel wordt getrokken. Om aandacht te krijgen voor de problematiek rond de vaargeul is het gekozen tijdstip (midden in het hoogseizoen) uitermate slecht en ondoordacht. De relatie tussen Amelanders en rederij Wagenborg is hierdoor onherstelbaar beschadigd. Hiermee is maar weer eens duidelijk geworden, dat Wagenborg de economie bepaalt op Ameland en dat Gemeente Ameland en de Provincie Fryslân aan de zijlaan staan. 

Ook VPVA (ca. 200 leden met in totaal 225 verhurende vakantieverblijven) en overige eigenaren ondersteunen deze kritiek (merendeel wonend op de vaste wal). In totaal zijn er meer dan 3000 vakantieverblijven op Ameland, grotendeels verhuurd in het zomerseizoen.

Direct na de toestemming c.q. invoering van de nieuwe dienstregeling tot 31 juli 2023 en het varen met 1 veerboot, annuleert Wagenborg onaangekondigd eenzijdig de auto-reserveringen, zonder overleg met Gemeente Ameland en de vele betrokken partijen op Ameland. Blijkbaar is dit ook niet kenbaar gemaakt in de Adviesgroep “Natuurlijk Bereikbaar” (ontwikkeling van het nieuwe vervoersconcept, georganiseerd door Wagenborg).

Het is voor ons onbegrijpelijk dat een gerenommeerd bedrijf als Wagenborg gedurende de huidige concessie, die zeer lucratief is gebleken, niet het initiatief heeft genomen om meer geschikte boten (bijv. type de Monnik Schiermonnikoog en/of aparte boten voor vrachtvervoer en personen) in te zetten, behalve dan de Sneldienst, om de problemen het hoofd te bieden. 

Hierbij verwijzen wij naar onderstaand artikel.

——

Uit: Vervoerconcessie Waddenveren Oost/Def. Besluit 24-05-2011

Artikel 23 – Continuïteit van het vervoer en Productiemiddelen 

Concessiehouder investeert gedurende de concessieperiode zodanig in Productiemiddelen dat de continuïteit van het Personenvervoer op de Verbinding in alle omstandigheden, ook na het verstrijken van de concessieperiode, gewaarborgd is. 

————

Uit de interviews en reacties hierop via de media van zowel door Gemeente Ameland (Burgemeester) als door de ondernemers/bedrijven op Ameland komen de belangen van de eigenaren van verhurende recreatieverblijven praktisch c.q. geheel niet tot uiting, terwijl deze groep eigenaren mede de motor is van de economie op Ameland. Deze krijgen nu als eerste te maken met verzoeken tot annulering van de boekingen.

Deze wijziging heeft namelijk grote gevolgen voor verhuurders/eigenaren van vakantieverblijven. Huurders vragen de verhuurder/eigenaar om de boeking van het vakantieverblijf (m.n. weekend- en midweek boekingen) kosteloos te kunnen annuleren. Bij annulering van de autoreservering van zowel de aankomst als de vertrekdag, zijn gasten genoodzaakt een dag later aan te komen en eerder te vertrekken of moeten extra kosten maken voor een hotelboeking, omdat het vakantieverblijf gereserveerd is.

Eigenaren/verhuurders zullen zich als gastheer/-vrouw diplomatiek, flexibel en creatief opstellen, om de gasten te overtuigen dat annulering van de accommodatie niet mogelijk is en wijzen op de logistieke mogelijkheden indien men zonder auto hun vakantie op het eiland doorbrengt. Immers, Ameland blijft toegankelijk.

Wij krijgen signalen van eigenaren dat gasten de verhuurder dusdanig onder druk zetten dat de huurder niet zal komen en de laatste termijn niet wordt betaald. Dit komt dus geheel voor rekening van de eigenaren, want de dan weer beschikbare periode wordt op zo’n korte termijn niet meer opgevuld.

Wij pleiten ervoor dat, gezien de ongegronde redenen, deze nieuwe Dienstregeling per direct wordt vervangen door de oorspronkelijke Dienstregeling. De omstandigheden van de vaargeul zijn niet wezenlijk anders zijn dan voorgaande maanden/jaren, zodat weer met 2 veerboten gevaren kan worden.

Wij hebben begrepen dat er op 7 juli a.s. overleg plaatsvindt met het Ministerie. Wij vragen u dan ook om de belangen van de groep eigenaren van verhurende vakantieverblijven op Ameland te behartigen en verwijzen naar onze bovengenoemde problematiek, waarmee eigenaren worden geconfronteerd. 

Voor de nabije toekomst, is het van belang dat:

  • alle belanghebbenden op Ameland inclusief Gemeente Ameland betrokken worden bij de inhoud van de nieuwe concessie;
  • de vaarroute Holwerd-Ameland ingesteld wordt als economische zone, zoals ook bij de andere Waddeneilanden.

Wij spreken het vertrouwen uit dat het overleg met het Ministerie tot een positief resultaat zal leiden voor ALLE belanghebbenden op Ameland! 

Uw ontvangstbevestiging tegemoetziend,

Met vriendelijke groet,

Namens VPVA

Marjo Wildvank, voorzitter

Anneke Nieboer, secretaris

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *