Ingezonden – Coalitie op Ameland

HOLLUM – We hebben een college. Voordat het zover was stroomde er heel veel water door de Waddenzee en ook heel veel weer uit. Bij de ene partij wordt het gevierd en bij de andere partij overheerst een bittere nasmaak en cynisme. Piet Faber, CDA-lid, overdacht de kwestie en schrijft over een nieuwe uitdaging. Het college is gevormd, maar het lijkt alsof het laatste woord daarover nog niet is geschreven.

"Coalitie op Ameland

Voor de komende vier jaar beschikt Ameland over een vernieuwde coalitie van drie partijen die als speerpunten opvoeren: het tot stand brengen van een andere, transparante bestuurscultuur, het meer betrekken van de jongeren bij het politieke proces, het vernieuwen van het toekomstbeeld van Ameland, het verbeteren van de relatie tussen college en raad en het bevorderen van een proactieve houding van college- en raadsleden. Dat is goed nieuws.

Jammer dat het CDA zulk een hoge prijs moest betalen om deze nieuwe brede coalitie te bewerkstelligen. Anderzijds stonden vernieuwing, een bredere coalitie en transparantie hoog op de wensenlijst van de fractie. Dus kunnen we concluderen dat er wel degelijk is geluisterd naar de inmiddels afgevoerde fractieleden van het CDA.

De vernieuwde Raad staat aan een nieuwe uitdaging in het dualistisch systeem. Zij  moeten niet alleen het college gaan houden aan deze speerpunten maar ook besluiten over het al dan niet beschikbaar stellen van de financiële middelen voor een keuze uit de wensenlijst en de plannen van de komende vier jaar. De onderwerpen zijn zorgvuldig gekozen en op volgorde gezet. Niet zozeer op volgorde van het algemene belang maar wel zorgvuldig verdeeld over de wensen van de vier partijen binnen het college.

Wij als leden van het CDA afdeling Ameland zullen er op toe moeten zien dat relatie tussen Raad en College ook echt transparant wordt en blijft. Dit kunnen we doen door onze steun te geven aan de beide nieuwe raadsleden en het zittend lid van het CDA. Als achterban moeten we hen voorzien van informatie vanuit de burgers en van opbouwende kritiek, waar nodig ook corrigerend. Dit kan alleen met een bestuur dat midden in de Amelander gemeenschap staat en democratisch en ondersteunend, maar vooral open en eerlijk wil functioneren.

Een nieuwe uitdaging voor het CDA afdeling Ameland."

Piet Faber

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *