Ingezonden – Burgemeesterswoning

HOLLUM – PvdA afdeling Ameland ageert tegen het voorstel dat op de komende raadcommissie vergaderagenda staat. Het gaat over het renoveren van de burgemeesterswoning. Kan dat niet wat toekomstbestendiger en duurzamer, vraagt de PvdA zich hardop af. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

De Burgemeesterswoning

In de commissievergadering van de Raad van 5 juli staat een initiatiefvoorstel van CDA, A’82 en A 1 geagendeerd. Het initiatiefvoorstel voorziet in een renovatie van de huidige burgemeesterswoning.

Enkele uitgangspunten zijn:

1. qua energieverbruik moeten voldoen aan minimaal de normen voor label A;

2. geschikt moeten zijn voor meerdere gezinssamenstellingen, zodat deze de komende 30 jaar gebruikt kan worden zonder grote tussentijdse aanpassingen;

3. zoveel mogelijk moeten voldoen aan de aanwijzingen in het “Handboek voor toegankelijkheid”.

Het initiatiefvoorstel vermeldt verder dat de aanpassing voor meerdere gezinssamenstellingen en toegankelijkheid momenteel niet urgent is en dat daarom alleen de bouwkundige/structurele voorbereidingen nu meegenomen worden.

De kosten worden begroot op € 575.000 incl.

Het geld mag dan momenteel tegen de plinten klotsen in onze gemeente, maar wij vinden deze investering duur maar bovenal niet toekomstbestendig. Je hebt dan wel een ‘opgepimpte’ ambtswoning, maar om aan de gestelde eisen te voldoen, zal er in de toekomst opnieuw geïnvesteerd moeten worden om de woning verder te optimaliseren.

Een andere optie is sloop en nieuwbouw, wat ca. € 700.000 gaat kosten.

In het voortraject is er uitgebreid gediscussieerd over het al dan niet verlaten van de huidige locatie. Een meerderheid van de Raad stelde dat burgemeesters al sinds jaar en dag aan de Duinweg te Nes op deze mooie locatie wonen en dat is waar onze burgemeesters horen te wonen. Dat betekende dat verkoop en nieuwbouw elders geen optie was.

Uiteindelijk zou je dit sentiment los moeten laten, verkoop en nieuwbouw elders zouden er immers zelfs voor kunnen zorgen dat er geld overblijft. Dat we hier toch niet voor kiezen is gelegen in het feit dat de woning bijna zeker gekocht gaat worden door iemand met een hele dikke beurs, terwijl we toch graag zien dat het woningbestand zoveel mogelijk in Amelander handen blijft. Wij proberen het motto “Ameland is niet te koop” kracht bij te zetten.

Ons voorstel is om de huidige woning te slopen en op deze locatie een nieuwe duurzame ambtswoning te realiseren. Het kost wat meer, maar je bent in één keer klaar!

PvdA Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *