Ingezonden – Brief aan alle politieke partijen op Ameland

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. In het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Natuurwerkgroep de verschillende verkiezingsprogramma's bestudeerd en geconstateerd dat de zorg voor de natuur- en landschapsbelangen op Ameland hierin nauwelijks voortkomt. Aangezien de Natuurwerkgroep hierin nogal teleurgesteld is, hebben zij een brief met bijlage gestuurd naar alle 6 politieke partijen op Ameland met het verzoek hier aandacht aan te besteden.

Aan:

Alle politieke partijen op Ameland

Nes, 18 januari 2018.

Geachte politici,

Graag willen wij u informeren over de doelstellingen en uitgangspunten van de Natuurwerkgroep Ameland. Deze informatie vindt u als bijlage bij deze mail [hieronder in foto – red].

Als vereniging met ongeveer 90 leden komen wij op voor de natuur en het milieu en landschap op Ameland. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat Ameland op zich met zijn unieke waddenlandschap en bijbehorende flora en fauna recht heeft op alle mogelijke bescherming tegen ongewenste invloeden die o.a. voortvloeien uit de aanwezigheid van mensen. Daarnaast beschouwen wij ons eiland met zijn natuurwaarden als de kip met de gouden eieren waarvoor jaarlijks meer dan een half miljoen toeristen ons bezoekt.

In het zicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen achten wij het van groot belang dat de bescherming van het Amelander landschap en de natuurkwaliteit een belangrijkere plaats op de politieke agenda in gaat nemen. Wij hebben alle partijprogramma’s van de politieke partijen doorgenomen op inhoud en belangrijke uitgangspunten ten aanzien van o.a. natuur en landschap. We zijn hierin nogal teleurgesteld en in sommige partijprogramma’s komt het woord “natuur” niet eens voor.

Daarom willen wij alle politieke partijen op Ameland oproepen om meer aandacht te besteden aan de bescherming van ons landschap en onze natuurwaarden in zowel de partijprogramma’s, de dagelijkse politiek en het dagelijks bestuur.

De Natuurwerkgroep Ameland wil u daarbij graag behulpzaam zijn of specifieke vragen of problemen samen met u oplossen. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Yde Zijlstra, Commandeurstraat 10, Nes.

06 – 2274059

Secretaris Natuurwerkgroep

Johan Krol, Fostaland 11, Nes. 7

06 – 51932645

Voorzitter Natuurwerkgroep

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *