RSS
Zoeken

Ingezonden: Bijzondere woningen aan de Badweg

Geplaatst op: 22 maart 2020 - Categorie: Gemeente & Politiek

HOLLUM - Lars Visser maakt zich hard om de bijzondere woningen aan de Badweg in Holum te behouden. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Bijzondere woningen aan de Badweg
Beste Amelanders,

Zoals velen van jullie inmiddels weten zet ik mij in voor het behoud van de bijzondere woningen aan de Badweg in Hollum. De voorgenomen sloop van deze woningen zou ik graag willen voorkomen. De woningen zijn namelijk van cultuurhistorische waarde!

Wellicht hebben jullie het bericht van Ieuwe de Vries ook al gelezen op facebook. Wij roepen alle Amelanders op kennis te nemen waarom deze woningen zo bijzonder zijn en waarom deze woningen het verdienen om behouden te blijven. Jullie kunnen mijn brief aan het college en de raadsleden lezen in onderstaande.

Ben je het eens dat deze woningen behouden moeten blijven, kom dan in actie. Knip en plak mijn brief onderteken hem met je eigen naam en adres en verstuur hem naar de griffier van Gemeente Ameland.

De brief:

Hollum, Ameland, 19 maart 2020

Geachte college, geachte raadsleden van de gemeente Ameland,

In de ALV van dorpsbelang Hollum heb ik een kritische noot geplaatst bij de voorgenomen sloop van de woningen aan de Badweg en de nieuwbouw van woningen op deze locatie. Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom voorgenomen sloop van deze woningen heroverwogen zal moeten worden, ik motiveer ze in deze brief.

Het bestand sociale huurwoningen is in de afgelopen jaren kleiner geworden terwijl de vraag gestegen is. Er is sprake van een tekort aan woningen die niet opgelost wordt door woningen te onttrekken aan het woningbestand, te slopen en daarvoor nieuwe woningen in de plaats te bouwen. Per saldo is er na nieuwbouw namelijk geen winst in het aantal sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats maakt u grote kosten terwijl u door de woningen in uw bestand te houden inkomsten zou en had kunnen genereren.

Met het oog op de duurzaamheid waar wij op Ameland voorop willen lopen wil ik u erop attenderen dat het afbreken van woningen en nieuwbouw van woningen haaks staat op de duurzaamheidsgedachte. Immers gaan de bouwmaterialen door sloop verloren en de energie die destijds in de bouw gestoken is eveneens. De sloop en nieuwbouw vragen om minstens zoveel energie en legt druk op steeds schaarser wordende grondstoffen. Om maar niet te spreken over de uitstoot van schadelijke stoffen voor het milieu, de bouw neemt in de hele keten een enorme hoeveelheid van de jaarlijkse CO2 uitstoot voor zijn rekening.

De website van de rijksoverheid schrijft dat renovatie vaak duurzamer, goedkoper en minder schadelijk is voor het milieu dan sloop gevolgd door nieuwbouw:
https://www.rijksoverheid.nl/…/duurzaam-…/duurzaam-verbouwen

Starters en gezinnen maar niet in de laatste plaats één en twee persoonshuishoudens (personeel/alleenstaanden) zitten te springen om betaalbare woonruimte. Er is een tekort aan woonvormen in alle soorten en maten waarin het gemeentelijk woningbedrijf niet in kan voorzien. Om mij heen zie ik dat de jongere generaties welke bewust kiezen voor het opbouwen van een bestaan op het eiland noodgedwongen moeten huren in particuliere sfeer (al dan niet eigendom van werkgevers). De leefbaarheid van de Amelander samenleving komt daarmee onder druk te staan. Het is voor de jongere generatie geen sinecure om vanuit deze situatie een bestaan op het eiland op te bouwen. Door de verhouding tussen vraag en aanbod stijgen de huren in de particuliere sector, koopwoningen worden duurder waardoor alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens amper kansen hebben zich te verzekeren van een toekomst op het eiland. Ik zou hier nog een uitstapje kunnen maken dat het groeiende personeelstekort in vele sectoren op Ameland hier onlosmakelijk mee verbonden is maar om de brief ter zake te houden wijd ik daar niet over uit.

Voorts wil ik u allen nog wijzen op de cultuur historische waarde van de woningen aan de Badweg. Ze vertellen een bijzonder verhaal over burgemeester Walda die zijn nek heeft uitgestoken om deze eerste sociale huurwoningen te bouwen. Hoewel de tijden en achterliggende redenen ver van elkaar verschillen is het verhaal actueel. In een tijd waarin woningschaarste en schaarste aan grondstoffen / bouwmateriaal hoogtij vieren heeft de voorgenomen sloop van deze bijzondere woningen geen pas. Behoud van deze woningen daarentegen wel, alleen de geschiedenis en culturele waarde maakt inspanning voor behoud het al waard. Dit is ook wat de gemeente deed toen ze in Hollum verkommerde commandeurswoningen aankocht, renoveerde en bestemd heeft voor verhuur door gemeentelijk woningbedrijf. Uw voordeel aangaande de woningen aan de Badweg, ze zijn al in uw eigendom. U hoeft ten opzichte van nieuwbouw op deze locatie slechts een klein deel van uw bouwbudget aan te spreken om de woningen te moderniseren dan wel te renoveren.

Ik vraag u de woningen op de Badweg op juiste waarde te schatten. Om u goed te informeren over deze waarde verwijs ik u graag naar de volgende websites:
https://www.amelanderhistorie.nl/…/het-naoorlogse-woningte…/
https://noorderbreedte.nl/20…/…/30/delfts-rood-in-friesland/
https://assets.heemschut.nl/…/261a9746-d913-4b59-a1ef-30daf…

Geacht college, geachte raadsleden in tijden waarin we gebukt gaan onder grote zorgen over onze gezondheid en onze toekomst vraag ik u keuzes als deze bewust en zorgvuldig te maken. Keuzes die goed zijn voor de inwoners van het eiland en dus ook voor u als bestuurders. Met een Corona pandemie gaande die opgevolgd zal worden door grote economische onzekerheid zullen de woningen aan de Badweg wellicht om dezelfde reden waarvoor deze gebouwd zijn net zo noodzakelijk zijn voor de inwoners van Ameland.

Ik wens u allen wijsheid, sterkte en een goede gezondheid toe in deze bijzonder onzekere tijden.

Met vriendelijke groet,

Lars Dirk Visser

Westerlaan 33
9161 AN Hollum Ameland
tel. 0610062067

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?