Ingezonden – Beroepszeilvaart over de jachthaven

HOLLUM – Gemeente Ameland pakt de jachthaven aan, maar de beroepszeilvaart heeft nog wat bezwaren. Ze zette haar standpunt op schrift. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Standpunt VBZH t.a.v. herinrichting jachthaven Ameland

Graag zou ik via deze weg namens de VBZH toelichting willen geven op ons standpunt inzake de commissievergadering van de gemeente Ameland gisteravond m.b.t. het voorstel "Herrinrichting jachthaven Ameland".

De VBZH (Verenigde Bruine Zeilvloot Harlingen) is samen met de BBZ (Belangenvereniging Beroeps Zeilvaart) in een gesprek vlak voor aanvang van de raadsvergadering tot een akkoord gekomen met de gemeente Ameland  en stichtingbestuur van jachthaven 't Leijegat. 3 schepen met een waterlijn-lengte van 40 meter behouden de plekken op de kop van de oude veerdam. De oostkant van de oude veerdam krijgt baggervak van 95 lengte en 40 meter breedte. De damwand achter aan de oostkant wordt verwijderd, hier wordt extra paal geslagen, en de oostkant wordt ook naar achter toe ook verder uitgebaggerd zodat schepen verder naar achter kunnen liggen.

De noordkant van de nieuwe veerdam komt ter beschikking van charterschepen als de kop oude veerdam vol ligt. Over de volle lengte en 15 meter breed.

Faciliteiten als water en stroom zijn aanwezig.

De eerste jachthavensteiger op de tekeningen wordt 12 meter ingekort om invaart jachten jachthaven mogelijk te maken.

Dit alles is nodig omdat de gemeente Ameland een steiger aan wil leggen (voor €150.000) om de robbenboot Zeehond een nieuwe plek in de jachthaven te geven. De Zeehond heeft nu een prima ligplaats samen met Robbenboot Ameland aan de noordkant van de nieuwe veerdam. Om de Zeehond een ligplaats te geven in de jachthaven is de gemeente voornemens een drijvende steiger aan te leggen. In het ontwerp komt aan de binnenkant van deze steiger de Zeehond te liggen, aan de buitenkant de WL 35-Brakzand. Deze steiger neemt veel ruimte in de haven weg. De eerder altijd ingetekende robbenboot WL 35-Brakzand die daar nu ligt, kan eigenlijk af met een opstapponton. De Brakzand ligt op dit moment ook niet in de weg, en zo staat het schip ook ingetekend in alle oudere tekeningen die gemaakt zijn voor de nieuwe havenindeling. In ons gesprek werd duidelijk dat de de gemeente wil niet afwijken van de nieuwe plek voor de Zeehond. Dit standpunt is alles bepalend. Wij als vloot zijn daar niet blij mee.

In de commissievergadering gaf de ambtenaar tot onze verbazing desgevraagd aan dat er geen extra kosten hoeven te worden gemaakt aan de noordkant van de veerdam om veilig op en af te stappen. Alle op- en afstap-faciliteiten zouden er al zijn. Dat is naar onze waarneming niet het geval. Het is een hoge kade zonder trappen. Met laag water hebben wij daar geen mogelijkheid om loopplanken te leggen. Naar onze mening is het teneinde de afspraken te kunnen uitvoeren noodzakelijk over goede faciliteiten voor op- en af-stappen te kunnen beschikken.

Waar de gemeente bereid is om €150.000 uit te geven om een schip te verplaatsen dat al een goede ligplaats heeft, zou het billijk zijn dat de plekken die wij ter compensatie terug krijgen ook netjes in orde gemaakt worden.

Aart Puper

Bestuurslid havenzaken, VBZH

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *