Ingezonden – Bereikbaarheid Ameland

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Tonnie Overdiep reageert op de voorlichtingsavond van RWS.

Bereikbaarheid Ameland

Tijdens de voorlichtingsavond van Rijkswaterstaat over de veerbootroute van en naar Ameland werd al snel duidelijk dat de toekomst voor de bereikbaarheid van het eiland er niet al te rooskleurig uitziet. O.a. zeespiegelstijging en menselijke ingrepen (afsluiten Zuiderzee en Lauwerzee) zorgen ervoor dat het Waddengebied zand- en slibhonger heeft met als gevolg ondiepere geulen, een proces dat niet te stoppen lijkt.

Dit proces is niet van gister of vandaag, het speelt al decennia lang. Op Ameland kent men de gevleugelde gezegden: “Rijkswaterstaat vaart daar, waar geen water staat” en “Al ziet men kerk en toren staan, dan is de reis nog niet gedaan”. Ook het voormalige Rijkswaterstaatgebouw in Nes uit 1877 herinnert aan de veerverbinding. In het huis woonde de duinwachter die slechts de helft van de woning tot zijn beschikking had, de overige ruimte was voor de superieuren van de vaste wal die op werkbezoek kwamen en de nacht op het eiland door moesten brengen, want let wel, de boot voer op tij, dus alleen met hoogwater…

Wat is er sindsdien gebeurd: de veerboten zijn groter geworden en we willen vaker heen en weer. Logisch dus dat er problemen ontstaan, want het natuurlijke systeem past zich hier niet op aan. Rijkswaterstaat moet in toenemende mate baggeren om een veilige en betrouwbare veerverbinding in stand te kunnen houden, ondanks dat blijven vertragingen de veerdienst parten spelen.

Hoe nu verder? Zoals gezegd, het ondieper worden van de geulen gaat door, maar ook is er sprake van een toenemende populariteit van de Waddeneilanden waardoor het maatschappelijke en economische belang alleen maar groter wordt. Bovendien moeten we ons realiseren dat we in een natuurgebied zitten waar de nodige wet- en regelgeving van kracht is.

Rijkswaterstaat buigt zich inmiddels over de toekomst en gaat op zoek naar mogelijke oplossingen. Van belang hierbij is dat er een visie komt over hoe het vervoer van en naar Ameland er in de toekomst uit moet komen te zien. De politiek op Ameland speelt hierin een belangrijke rol, zij bepaalt hoe het toerisme zich verder mag ontwikkelen. Gelet op de voorlichting van Rijkswaterstaat zijn maatschappelijke, economische en natuurbelangen niet meer alleen bepalend, de ontwikkelingen op het Wad zijn misschien nog wel doorslaggevender.

Nes, Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *