Ingezonden – Asbest verwijderen

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Ingezonden brief van Douwe de Boer

Het verwijderen van asbest is een kostbare zaak

Met verbazing heb ik het artikel van Persbureau Ameland over de activiteiten van een raadslid van onze gemeente gelezen. In dit verslag staat dat er een schuur is afgebroken en de asbesthoudende onderdelen zouden niet volgens de regels zijn verwijderd. Althans dat is de conclusie van het bureau dat voor een bedrag van € 20.000,- een onderzoek heeft uitgevoerd.

Deze ‘zaak’ is uitvoerig besproken in de raadsvergadering van 26 november j.l. De leden van de gemeenteraad hebben de conclusies van het bureau welwillend aangehoord en met een minzaam lachje er kennis van genomen, waarna men overging tot de orde van die dag!

Dit geldt dan niet voor de gewone burger in onze gemeente;   

Asbest kan een gevaar voor de gezondheid zijn en daarom zijn en aan het verwijderen daarvan regeltjes vastgesteld, waaraan een ieder zich zal moeten houden. Handhaving van die regels is een taak van  de overheid, de gemeente.  

Er is mij een verhaal bekend van iemand die het asbest van het dak van zijn woning wilde verwijderen. Zoals een goede burger betaamt wordt informatie ingewonnen bij de gemeente Ameland, na controle blijkt dat hijzelf het asbest niet mag verwijderen omdat dit is gespijkerd en niet geschroefd. Bij een op het gebied van asbestverwijdering erkend bedrijf werd offerte gevraagd en dan blijkt dat deze oppassende burger de kosten voor het verwijderen van het asbest niet kan opbrengen. Als hij het in de aanhef vermelde verhaal leest dan zal hij wellicht denken: 'Goh het kan dus ook anders.'

Een andere Amelander die een schuurtje had afgebroken heeft het asbest dat op het schuurtje lag, ter goeder trouw keurig netjes volgens de voorschriften verpakt, bij de reinigingsdienst aangeboden. Maar helaas voor hem bleek dat dit asbest met spijkers op zijn schuurtje bevestigd was geweest en dan mag men het zelf niet verwijderen. Hij kreeg een forse boete, hij wel dus.

Wat mij het meeste stoort in deze is dat de gemeenteraad zich, zoals het laat aanzien, nauwelijks  stoort aan de omschreven zaak. 

Het is een bekend geheim dat hier en daar wat asbest in de grond verwerkt is, en er zijn nog tal van schuurtjes en woningen waarin asbest is verwerkt, dit kan vooral bij brand grote problemen geven. Misschien kan de gemeenteraad toch iets doen b.v. door een ‘Subsidie Regeling Asbestverwijdering’ vast te stellen. Een bijdrage in de kosten kan wellicht een stimulans zijn om asbest  te verwijderen. Dat is een betere oplossing dan de methode die in de aanhef is beschreven.

DHz.     

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *