Ingezonden – Ameland gastvrij het jaar 2020 in

HOLLUM – De gezamenlijke campings op Ameland vragen aan de gemeenteraad de stacaravans niet over een kam te scheren met bungalows. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Ameland gastvrij het jaar 2020 in

“My home is my Castle,” maar is een stacaravan dan ook een bungalow?

Enkele jaren terug heeft de Hoge Raad bepaald dat het forfait van de toeristenbelasting aangeslagen op stacaravans niet een te grote afwijking mag hebben ten opzichte van de gemiddelde werkelijke bezetting. Hierna is onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Ameland en is gebleken dat er een te grote afwijking is.

Door twee campings is de gemeente Ameland geattendeerd op jurisprudentie waaruit bleek dat stacaravans aangeslagen kunnen worden naar forensenbelasting.

In tegenstelling tot wat de burgemeester beweert, zijn de campings nog steeds van mening dat de grondslag voor een forensenbelasting van toepassing is. Echter, dit is geen grondslag voor aanpassing van de WOZ waarde, reinigingsrechten, rioolrechten.

In 2019 is daarom, in overleg, gekozen voor forensenbelasting, met vrijstelling van riool- en afvalstoffenheffing. Ondanks meerdere gesprekken met de gemeente, weigert de gemeente de civiele(rechtelijke) gevolgen van deze verordeningen integraal te onderzoeken.

In de voorgestelde verordeningen 2020 stelt de gemeente Ameland dat stacaravans gelijk zijn aan recreatiebungalows/ woningen. De gemeente beroept zich daarbij op het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast zijn de campingbedrijven als geheel in het kader van de WOZ getaxeerd naar vervangingswaarde, waarbij de waarde van alle stacaravans zijn opgesteld. Zo ontstaat er een geheel nieuwe maar onwenselijke situatie voor de campings.

De campings hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De privaatrechtelijke gevolgen van de aanslag zijn niet te overzien. De campings zijn een doorgeefluik van de gemeente, maar onze 1e verantwoording zijn onze gasten! Er is genoeg te doen geweest voor de caravaneigenaren op Ameland.

De campings nemen het volgende standpunt in:

  • Forensenbelasting heffen voor de stacaravans, 1-4 personen differentiatie
  • WOZ waarde per gehele object volgens de OCF methode, ook wel bekend als de Operationele cashflow methode, betekent geen WOZ waarde direct gekoppeld aan objecten op het recreatiegebied. WOZ waarde kijkt naar economische waarde van park. Hiermee vaststellen dat kampeermiddelen als stacaravans geen woningen zijn en dus OZB gebruikers en eigenaren oplegging. (zoals ook voor 2018)
  • Afvalstoffenheffing als Bedrijfsafval laten. Gemeente Ameland blijft bedrijfsafval inzamelaar voor camping bedrijven. Dit kan volgens ons door campingbedrijf/gebied te duiden als bedrijfsafval.
  • Rioolheffing belasten naar WOZ afbakening, camping als geheel zien en daarop een bedrijfsrioolaanslag.

16 december 2019 komt dit onderwerp in de Raad als discussiepunt.

De campings vragen de Raad nadrukkelijk om:

De betreffende verordeningen die van toepassing waren in 2019 te handhaven in 2020 en het jaar 2020 te gebruiken om in overleg met alle betrokken partijen te komen tot verordeningen die ruimte geven aan recreatief gebruik zoals bedoeld.

We hopen dat de Raad unaniem de stacaravaneigenaren hun welverdiende rust gunt.

Voor meer uitleg bereikbaar.

Namens de gezamenlijke campings Ameland:

Duinoord, Klein Vaarwater, Roosdunen, Kiekduun en Koudenburg

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *