Ingezonden – Afsluiting politieke soap

HOLLUM – We hebben een college. Voordat het zover was stroomde er heel veel water door de Waddenzee en ook heel veel weer uit. Bij de ene partij wordt het gevierd en bij de andere partij overheerst een bittere nasmaak en cynisme. Jan Wijnberg, fractielid namens Algemeen belang Ameland, schrijft nog één keer over de zaak. 

'Hierbij wil ik voor de laatste keer reageren op het tot stand komen van de nieuwe coalitie op ons eiland, om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag.

Ameland heeft weer een regering en dat is goed, en vanaf deze plaats wens ik hen veel wijsheid en succes toe.

Echter één ding stoorde mij tijdens de beëdiging, en dat was de opmerking van dhr. Teuben over onze voorman dhr. IJnsen, dat als hij zich zo bleef opstellen als nu, het nooit wat zou worden.

Dit naar aanleiding van de toespraak van dhr. IJnsen, waarbij ik aanteken dat dit de eerste keer was dat dhr. IJnsen namens de fractie van zich afbeet met feitelijkheden, omdat we alle bagger en leugens van het afgelopen jaar over ons heen hebben laten komen.

Daarbij wil ik tevens dhr. Teuben in herinnering brengen dat Piet IJnsen de meeste stemmen had van alle lijsttrekkers en dat wij al ver voor de verkiezingen onder leiding van onze voorzitter gesprekken zijn aangegaan met dhr. Oud, die nog de meeste problemen met Piet IJnsen zou hebben, en later nog met de burgemeester.

In die gesprekken is afgesproken dat we eerdere meningsverschillen uit het verleden zouden laten rusten in het belang van ons eiland.

Overigens is dat de afgelopen tijd altijd onze insteek geweest, dus daar kan de oorzaak niet liggen dat men niet met de grootste winnaar wilde praten, om daarmee recht te doen aan wat “de kiezer “ voor ogen stond.

Wij zijn daarom ook de verkiezingen en de coalitiebesprekingen ingegaan in de veronderstelling dat iedereen een streep onder het verleden had gezet, echter niets bleek minder waar.

Ook hebben wij nooit gereageerd op de meest afschuwelijke aantijgingen die het afgelopen jaar naar ons geventileerd zijn, de meeste nog door de voorzitter van Ameland´82, die in mijn ogen de meest storende factor in die onderhandelingsfase is geweest.

We hebben bewust niet met modder gegooid in het belang van Ameland en om de besprekingen niet te frustreren.

Ook het feit dat we voor geen enkele commissie en/of vertegenwoordiging zijn gevraagd, geeft te denken, heeft dat met arrogantie te maken, of heeft de nieuwe coalitie genoeg tijd en  kennis in huis om ons eiland te vertegenwoordigen?

De tijd zal het leren en in ieder geval hoop ik oprecht dat in ieders belang deze “Regering“ ons eiland goed zal besturen en promoten, want er komt veel op ons af.

Wij gaan er in ieder geval weer voor en zullen onze kiezers niet in de steek laten en zullen goede plannen steunen, slechte niet.

Partij, bestuur en fractie van ABA vormen nog steeds één front in tegenstelling tot andere partijen die niet ongeschonden uit de verkiezingsstrijd zijn gekomen.

Ik zal naar aanleiding van deze ingezonden brief niet meer schriftelijk reageren naar wie dan ook die zich niet kan vinden in mijn verhaal, ook omdat ik vind dat, nu er een college is, er een eind moet komen aan deze trieste gang van zaken. 

Echter ik ben te allen tijde bereid om onder 4 ogen een discussie aan te gaan met iedereen die een andere mening heeft en dan niet zoals de voorzitter van Am. ‘82 placht te doen met opname apparatuur, maar op vertrouwen, dus open en transparant! De nieuwe slogan van het college.

Jan B. Wijnberg

Raadslid Algemeen Belang Ameland'

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *