Ingezonden – Rumoer in en over De Stelp

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Tonnie Overdiep reageert over het rumoer in en over De Stelp.

Rumoer in en over De Stelp

Er is rumoer in De Stelp ontstaan over de nieuwbouwplannen voor De Stelp. Bewoners voelen zich gepasseerd bij de besluitvorming die afgelopen mei in de raad heeft plaatsgevonden.

Ik denk inderdaad dat men de bewoners meer bij de totstandkoming van de plannen had kunnen en moeten betrekken. Tegelijk vraag ik me af of dit tot een ander plan had geleid. De nieuwe locatie is niet zomaar uit de lucht komen vallen, er zijn meerdere malen diverse oplossingen besproken in de raad, jammer dat er te weinig toehoorders waren die dit hebben willen volgen.

De raad heeft bij de besluitvorming gekozen voor een oplossing voor de toekomst waarbij oud en jong iets voor elkaar kunnen betekenen, de nieuwe locatie bij de sporthal en het sociaal cultureel centrum lenen zich hier uitstekend voor. Een aantal huidige bewoners heeft het gevoel dat ze buiten de gemeenschap worden geplaatst, een gevoel dat ik niet deel, integendeel men probeert oud en jong juist bij elkaar te brengen. De werkgroep die zich momenteel met allerlei organisaties buigt over de invulling van de nieuwbouw en de omgeving heeft de opdracht gekregen om de nieuwbouw aan te laten sluiten bij het dorp en het gebouw dusdanig in te richten dat er allerlei activiteiten voor jong en oud kunnen plaatsvinden.

Ook wordt door de tegenstanders van de nieuwe locatie gesteld dat de raad voor het geld gekozen heeft. Natuurlijk is geld een belangrijk punt bij de realisering, de raad mag en kan niet verder springen dan de polsstok lang is. Het tijdelijk onderbrengen van bewoners kost inderdaad een flinke duit, maar dat is niet de doorslaggevende factor geweest. De raad had meer zorgen over het tijdelijk verhuizen en onderbrengen van de bewoners.

Kortom de raad heeft gewikt en gewogen en niet automatisch gekozen voor de goedkoopste oplossing. Er is nagedacht over het wel en wee van de huidige bewoners, maar bovenal gekeken en gekozen voor een nieuwe Stelp die gesteld staat voor de toekomst.

In reactie op het stuk op Persbureau Ameland getiteld “Onvrede op Ameland etc” moet ik toch vaststellen dat het historisch perspectief niet helemaal klopt:

De plannen voor verhuizing naar de nieuwe locatie zijn inderdaad vastgesteld door de nieuwe raad en het College de Hoop, Faber en Lodewijks, de plannen echter zijn geboren onder het gesternte van het College de Hoop, IJnsen en Lodewijks, ere wie ere toekomt!

Nes, Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *