Ingezonden – Rem op toerisme Ameland?

HOLLUM –  Ingezonden briefschrijver Tonnie Overdiep klom in de pen vanwege de brief die horeca Ameland aan de gemeente schreef over de nieuwe Toeristische Visie. PA houdt van feiten en ook van meningen. De ingezonden brieven kunnen discussies op gang brengen, verschillende visies op een zaak laten zien en zaken wat helderder maken. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Rem op toerisme Ameland?

In de LC van 30 januari stond een noodkreet van de Amelander horeca. Het artikel is een korte samenvatting van een brief die de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ameland heeft gestuurd naar de gemeenteraad.

Men maakt zich zorgen omdat volgens hen de onlangs vastgestelde Toeristische Visie ervoor gaat zorgen dat Ameland alleen nog maar bereikbaar is voor de elite vanwege oplopende bedrijfskosten ten gevolge van minder aanbod van voorzieningen en uitbreidingsmogelijkheden. Ook zou de visie tot gevolg hebben dat de bezettingsgraad terug gaat lopen, eveneens kostenverhoging en dus prijsverhoging met zich meebrengend.

De Toeristische Visie heeft een lang inspraaktraject gekend waarin veel eilanders hun zegje hebben kunnen doen. Dat de belangen van ondernemers en bewoners niet altijd synchroon lopen is wel duidelijk, maar dat de visie zorgt voor een depressie bij de horeca lijkt me wat overdreven. Bovendien heeft de economische zon voor hen, ondanks de corona, volop geschenen.

De afgelopen 20 jaar is er op Ameland ruim baan gegeven voor de toeristische ontwikkeling met als gevolg welvaren, maar niet altijd welzijn. Dit laatste aspect is in de visie wel meegenomen en zorgt mijn inziens niet voor donkere wolken boven Ameland, maar een betere balans tussen economisch gewin en leefbaarheid! 

Nes (A) Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *