Ingezonden – Reactie op wethouder Faber

HOLLUM – Cinto Prosperie van VVV Ameland reageert op de uitspraken van wethouder Theo Faber aangaande de vaargeul. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Ingezonden – VVV over Vaargeul

3 december jl. reageerde wethouder Faber op PA, naar hij zegt verbaasd, op de onjuiste berichtgeving dat Rijkswaterstaat gaat stoppen met het baggeren van de vaargeul naar Ameland. Als de wethouder zich beter had verdiept in die berichtgeving dan had gelezen dat de berichtgeving niet gaat over het stoppen met baggeren, maar over het stoppen met meer baggeren zodra het jaarlijks baggerplafond van 3,65 miljoen kuub wordt bereikt. De baggeraar wordt dus niet naar huis wordt gestuurd. Als de trend van de verzanding van de oostelijke Waddenzee zich voortzet en waarom zou dat nu ineens veranderen, dan bereiken we dit baggerplafond ergens in 2023. Daarover gaat de verontrusting waar diverse media aandacht aan besteden. De reactie van wethouder Faber schaar ik daarom onder het kopje ‘gaat u maar rustig slapen’. Overigens geeft de wethouder zelf in zijn reactie opmerkelijk genoeg al aan dat het probleem waar het over gaat het jaarlijkse baggerplafond is! Hij is echter van mening dat we tegen die tijd maar eens opnieuw moeten gaan toetsen op de effecten. Waarom pas tegen die tijd, regeren is toch vooruitzien?

Ook benadrukt wethouder Faber dat er sinds 2018 structureel wordt gewerkt aan een lange-termijnoplossing voor de bereikbaarheid van Ameland. In 2020 is de visie ‘Langetermijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030’ door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden aan de Tweede Kamer. De Minister besloot van de 3 varianten de ‘tunneloplossing’ zoals verwacht te laten vallen en een vervolgonderzoek in te stellen naar het verbeteren van het bestaande vervoerssysteem (Holwerd-Nes) en naar het verplaatsen van de havens en de route naar geulen die van zichzelf dieper en breder zijn. Begrijp echter goed dat deze visie gaat over de bereikbaarheid van Ameland vanaf 2030 terwijl het huidige baggerregiem al in 2023 tot problemen gaat leiden. In 7 jaar kan de Amelander economie forse schade oplopen. Wordt er dan zo voortvarend gewerkt aan die lange-termijn oplossing? Misschien wel, maar als lid van de ‘Adviesgroep Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’ heb ik sinds 12 maart 2021 niets meer gehoord over de voortgang.

Kunnen we rustig gaan slapen zoals de wethouder suggereert? Nee, want als in 2023 het baggerplafond wordt bereikt en meer baggerinspanning nodig is voor een goede bereikbaarheid van Ameland dan zal nu al actie ondernomen moeten worden en kan zeker niet gewacht worden op de lange-termijn oplossing voor na 2030. Bedenk dat Rijkswaterstaat een uitvoeringsinstantie is die opdrachten uitvoert. Op dit moment kent hun opdracht een baggerplafond en het is niet aan Rijkswaterstaat zelf om meer te gaan baggeren als er nog grotere problemen met de veerverbinding gaan ontstaan in 2023. Als je als Ameland dan pas van je laat horen ben je dus te laat.

Cinto Prosperi

Directeur VVV Ameland

⇒ lees hier het bericht van 3 december 2021 Stoppen baggeren vaargeul niet aan de orde

lees hier 4 december 2012 Ingezonden – Levensader van Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *