Ingezonden - Kustverontreiniging

Geplaatst op: 10 januari 2019 - Categorie: Gemeente & Politiek

HOLLUM - Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Tonnie Overdiep schrijft over de verantwoordelijkheid van RWS.

Kustverontreiniging

Tijdens een bezoek van Rijkswaterstaat (RWS) aan Ameland, om poolshoogte te nemen na de gevolgen van de overboord geslagen containers, heeft de burgemeester Gerard van Klaveren geprobeerd de dienst te overtuigen dat de zwaarte van deze gebeurtenis gelijk gesteld zou moeten worden aan die van een olieramp. RWS deelde deze mening niet.

RWS is verantwoordelijk voor het opruimen van stoffen die het kustmilieu bedreigen zoals chemische stoffen en olie. Dit geldt ook voor het opruimen van grote vissen (walvisachtigen) en olieslachtoffers. Bij kleine verontreinigingen (tot 5 m3), zijn de gemeenten verantwoordelijk.

Ik kan me voorstellen dat het Rijk zich niet voor elk karretje wil laten spannen, bovendien weten de kustbewoners vaak zelf wel weg mee met het opruimen van hout of schoenen! Het overboord slaan van een kleine 300 containers kan je echter geen kleine verontreiniging meer noemen, bovendien bevatten een aantal containers gevaarlijke stoffen en vooral plastic!

Plastic is een stof dat amper of niet afbreekbaar is en dus het milieu blijvend belast. Dit is tegenstelling tot olie dat in de loop der jaren afgebroken wordt. In mijn ogen is er dus wel sprake van bedreiging van het kustmilieu, een reden temeer om als Rijksdienst je verantwoordelijkheden te nemen!

Een zichzelf respecterende organisatie als RWS zou bij dit soort gebeurtenissen direct het voortouw moeten nemen om de kustgemeenschappen te ontlasten, het milieu te beschermen en zijn kennis aan te wenden om de problematiek zo spoedig mogelijk op te lossen.

Nes, Tonnie Overdiep

Dossier Zeecontainers

Relevante dossiers: Zorg op Ameland
Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?