RSS
Zoeken

Ingezonden - Gemeente reageert op brief omwonenden Molenweg

Geplaatst op: 08 maart 2019 - Categorie: Gemeente & Politiek

HOLLUM - Omwonenden van de Molenweg in Nes plaatsen een hulpkreet. De gemeente reageert. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Reactie van de gemeente n.a.v. brief omwonenden Molenweg 1

Graag wil de gemeente kort reageren op de open brief ‘Omwonenden Molenweg luiden de noodklok’.

In een open brief hebben de omwonenden van de Molenweg 1 Nes hun zorgen geuit. Het college is op de hoogte van deze zorgen en begrijpt deze ook. De omwonenden hebben vorig jaar een aantal zienswijzen ingediend waarop het college binnenkort reageert door middel van een zienswijzennota. Deze is openbaar. Hierbij vast een reactie op hoofdlijnen.

De bestemmingswijziging waartegen de omwonenden nu in het geweer komen, is in feite vastgelegd in een wijzigingsbevoegdheid, die in 2014 door de toenmalige gemeenteraad is goedgekeurd.

Op grond van het collegeprogramma 2018 - 2022 heeft het college afgelopen zomer afwijkend besloten op het voorstel om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid. Dit ging om een wijziging van de bestemming ‘Bedrijven’ naar de bestemming ‘Horeca-III’ op de locatie Molenweg 1. Het college wilde dus dat de bestemming niet gewijzigd zou worden.

Dit collegebesluit bleek juridisch niet houdbaar; de wijzigingsbevoegdheid van 2014 is in feite dwingend. Het afwijzen van de bestemmingswijziging is in strijd met het vertrouwensbeginsel richting de aanvrager.

Ambtelijk is onderzocht of aankoop van het pand voor woningbouw mogelijk was, maar dit bleek niet haalbaar.

Bovengenoemde punten zijn eerder al besproken met de omwonenden, maar naar aanleiding van de zienswijzennota wil de gemeente in de loop van deze maand graag met de omwonenden verder spreken. Behalve de bestemmingswijziging zal dan ook de genoemde overlast in de buurt ter sprake komen. Alle betrokkenen worden hiervoor binnenkort uitgenodigd.

Gemeente Ameland

Relevante dossiers: Zorg op Ameland
Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?