Ingezonden – Boter op het hoofd

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Bob Rijpstra schrijft zijn verbazing van zich af en verdeelt de boter.

Boter op je hoofd …

Beste Jeanet F. de Jong,

Met grote verbazing las ik op de website van Persbureau Ameland jouw artikel ‘Hommeles in het onderwijs – het hoe en wat’.

Eerder al (7 juni 2016) schreef je een column met als titel: ‘Onverdeeld naar het openbaar onderwijs’ waarin je je ongezouten mening geeft over het onverantwoordelijke gedrag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met betrekking tot het Openbaar Primair Onderwijs op Ameland (OPO). Je repte over mensen die ‘gewapend met rugtassen vol hamers en zagen’ naar vergaderingen gaan om ‘aan poten te zagen en op koppen te slaan’. In deze column laat je geen spaan heel van de manier van werken van de GMR en verdedig je het beleid van de Bestuurscommissie (BC) van OPO Ameland.

Aan het eind van het stuk vraag je je af wat je vader met de betrokkenen zou hebben gedaan als deze problematiek toen speelde. ‘Zou je enkele betrokkenen een flinke schop onder de kont hebben gegeven?’

Ik heb deze column met gefronste wenkbrauwen gelezen, maar ook met een glimlach. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en Jeanet de Jong mag als columnist schrijven wat ze wil.

In diezelfde column schreef je dat jij enkele jaren zitting hebt gehad in de BC en dat je je daaruit hebt teruggetrokken omdat je over onderwijs wilde publiceren.

Je moet wel erg veel boter op je hoofd hebben onder de door jouw genoemde ‘Pietenpet’ als je als onafhankelijk (lees: onbevooroordeeld-objectief) journalist het artikel plaatst dat in de eerste alinea is genoemd.

Hoezo, boter op het hoofd?

Over onderwijs mag je zoveel publiceren als je wilt, maar op het moment dat die artikelen over OPO Ameland gaan kunnen ze en zullen ze ook nooit als objectief ervaren worden door de lezer.

Waarom niet?

Je hebt enkele jaren in de BC gezeten. Je was secretaris van die club. Dat betekent dat je impliciet (mede) verantwoordelijk bent voor de ‘jarenlang bestaande cultuurproblemen’ die de huidige BC in haar memo aan de gemeenteraad van Ameland noemt.

Er zijn een aantal opvallende gelijkenissen in onze omstandigheden, Jeanet. Ook ik heb een geschiedenis met OPO Ameland (ik ben ongeveer 30 jaar als leerkracht, ib-er en locatiecoördinator werkzaam geweest bij het openbaar basisonderwijs op Ameland).

Onze partners zijn zeer nauw betrokken bij de problematiek van OPO Ameland. Jouw partner is voorzitter van de BC, die van mij lid van de GMR. Verder zijn jouw schoonzus en ook een schoonzus van mij werkzaam binnen OPO. De jouwe als locatiecoördinator, de mijne als leerkracht. Verder is mijn dochter als leerkracht werkzaam binnen OPO. Zij is ook lid van de GMR.

Voor mij zijn die banden een reden om in het openbaar niet inhoudelijk op de problematiek in te gaan. Ik wil niemand voor de voeten lopen door mijn (ongetwijfeld) gekleurde mening over deze zaak via de pers te uiten. Ook in deze reactie kies ik geen partij.

Jij hebt gemeend wel een stuk over de problemen binnen OPO Ameland te moeten schrijven.

Als ik jouw artikel lees kan ik me de reactie van Eva Visser-Welman voorstellen. Zij schrijft: ‘Artikel helaas vanuit één standpunt geschreven.’

Waarom denk je zelf dat de GMR ervoor heeft gekozen om geen antwoord op je vragen te geven?

Bij het lezen van het artikel bekruipt mij het gevoel dat de vraagstelling wel erg eenzijdig is geweest. Heb je bijvoorbeeld de vraag gesteld hoe het komt dat sinds de BC verantwoordelijk is voor OPO Ameland (2005) men inmiddels toe is aan de 9e (interim) directeur? Heb je, als het over de financiën gaat, gevraagd naar hoeveel onderwijsgeld er gegaan is naar (dure) interim directeuren, naar afkoopsommen en rechtszaken, naar verblijf- en reiskosten? Ik lees hier niks over.

Ik neem het je op geen enkele manier kwalijk dat je niet naar deze zaken vraagt en er dus niks over schrijft. Dat kun je niet, je zit er ‘te dicht op’, bent er of je wilt of niet teveel bij betrokken. Bij alles wat jij over OPO Ameland schrijft wek je op zijn minst de schijn bevooroordeeld en dus subjectief te zijn.

Als onafhankelijk journalist zou je dat niet moeten willen.

Mijn reactie zal je waarschijnlijk niet beletten om opnieuw over OPO Ameland te schrijven ("Job kent zijn volk"). Maar, hoe graag je misschien zou willen, objectieve verslaggeving door jou over deze problematiek; een utopie. Dat gaat jou nooit meer lukken.

Op 28 augustus wordt in de gemeenteraad gesproken over de 2 brieven die je in je artikel noemt. Ik hoop van harte dat de raad, in haar rol als toezichthouder, een wijs besluit neemt: Luister goed naar alle partijen en stel een onafhankelijk onderzoek in naar het functioneren van OPO Ameland onder de BC.

Hannes de Jong had hart voor het openbaar onderwijs op Ameland. Jij, Jeanet, zijn dochter zegt dat ook te hebben. Neem van mij aan dat jullie daar niet het alleenrecht op hebben. Mijn reactie op jouw artikel komt voort uit de verbondenheid met de twee openbare scholen in Ballum en Hollum die ik nog steeds voel.

Petra Pera heeft volkomen gelijk als ze zich afvraagt in haar reactie op jouw artikel: ‘om wiens belangen draait het hier nu eigenlijk?’

Leerlingen hebben recht op een veilige en leerrijke omgeving. Daar zijn leerkrachten voor verantwoordelijk die worden aangestuurd door een management en bestuur dat gebruik maakt van de kennis en ervaring die aanwezig is binnen de scholen. Als het bestuur meent, dat ‘nu een tijd is aangebroken dat directie en bestuur meer directief zal zijn', bereiken ze het tegenovergestelde van wat ze voor ogen hebben.

Helaas is goed leidinggeven niet voor iedereen weggelegd.

Bob Rijpstra sr.

Hollum

lees hier over Hommeles in het onderwijs

→ lees hier de column 'Onverdeeld naar het openbaar onderwijs'

lees hier de reactie van de redactie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *