Informatieproces Ameland met horten en stoten en Amelanders die zich schamen

HOLLUM – Het informatieproces op Ameland en de formatie van een nieuw college gaat met horten en stoten. Ameland’82 stuurde een verklaring aan de informateurs en collega-raadsleden en later nog eens een brief waarin het te kennen gaf de informateurs niet capabel te vinden. “Ik ben niet boos, maar sta wel meer dan ooit ’op scherp’, zegt Rudolf Teuben van A’82 over die brief. Tussen de twee brieven in lag de voorlopige uitkomst van het informatieproces: er kon een minderheidscollege geformeerd worden, met het CDA, de VVD en de PvdA. Dat werd hem toch niet toen de PvdA te weinig warmte voelde van de VVD en te weinig steun om met een minderheidscollege de rit tot eind maart 2018 uit te kunnen zitten. De PvdA trok zich terug.

A’82 wil graag verder regeren. Op 3 april trok A’82 de stekker uit het college. Dat was in het heetst van de strijd. Teuben: “In een emotionele extra raadsvergadering van 3 april is onze wethouder opgestapt en heeft zich voor Nico geworpen. Ik noem dat meer dan collegiaal en moedig en waar zie je dat terug in de politiek?

Je kan begrijpen dat er dan vervolgens zaken worden gezegd die een etmaal later wellicht niet waren uitgesproken. ‘Stekker uit de coalitie’. Ameland ‘82 is formeel nooit uit de coalitie gestapt, daar is meer voor nodig. Wij hebben gedurende latere besprekingen dit helder weergegeven en ook in een schriftelijke verklaring vastgelegd. Zelfs met de klap in ons gezicht van onze coalitiepartners waren wij nog steeds bereid om de eindstreep van maart 2018 te halen. Aan het hoofdzakelijk door Ameland ‘82 opgestelde coalitieakkoord en het collegeprogramma mankeert volgens ons niets.

Waarom zou je dan alles overhoop halen voor een klein jaar? De kiezer spreekt zich dan wel uit hoe men erover denkt.”

De aanleiding van de hele crisis, meent Teuben, is gelegen in het feit dat de gemeenteraad zelf in het dossier De Hagen geen goed vervolgbesluit heeft genomen aangaande de reparatie van het bestemmingsplan. “Wie zou er dus eigenlijk moeten opstappen?”

Teuben verder: “In de eindfase van deze herformatie is de Verklaring Ameland’ 82 door onze partijvoorzitter Tonny de Jong voorgelezen en de gezichten van de informateurs fleurden op. Precies zoals ook zij erover dachten. Alleen Jeroen de Jong keek alsof hij azijn in plaats van koffie dronk. Volgens zijn gedachten moesten er nog pijnpunten en vraagstukken worden doorgenomen. Welke dat zijn? We hebben ze niet gehoord. Voor de volgende dag 10.00 uur zou hij met een antwoord komen. Tot op de dag van vandaag niets vernomen. Dirk Beijaard gaf op bewuste avond wel direct zijn fiat. En wat zou de CDA wethouder ervan vinden?”

De verklaring die in dit stadium, op 18 april, door Tonny de Jong, voorzitter van A’82 is voorgelezen is de volgende. “Op 6 april 2017 heeft de voorzitter van de politieke partij Ameland’82, samen met de voorzitters van de politieke partijen het CDA en de VVD een intentieverklaring ondertekend om – na het vertrek van wethouder Will Bakema – de bestaande coalitie CDA, VVD en Ameland’82 te repareren en te onderzoeken of deze coalitie op een meerderheid kan steunen bij de overige politieke partijen op Ameland.

Na enkele besprekingen met de andere politieke partijen is daarover nog geen duidelijkheid gekomen, zodat het onderzoek op dinsdag 18 april 2017 wordt voortgezet.

De fractie van Ameland’82 heeft hierbij te kennen geven dat:

Ten behoeve van het behoud van een eigen, Amelands gemeentebestuur en;

– omwille van een spoedig herstel van de bestaande coalitie CDA, VVD en Ameland’82;

– omwille van een spoedig herstel van een stabiele bestuursvorm in de gemeente Ameland;

– in verband met het in 2014 gesloten coalitieakkoord tussen voornoemde partijen en

– omwille van de uitvoering van het in 2014 onderschreven College Programma 2014-2018

om tot de verkiezingen van maart 2018 deel te nemen – en een vervolg te geven aan de bestaande coalitie CDA, VVD en Ameland’82 – en de portefeuille van Will Bakema te verdelen onder de zittende wethouders, mevrouw Linda van der Deen en de heer Nico Oud.”

Teuben bestrijdt dan ook de conclusie van de informateurs dat er geen chemie zou zijn. “Blijf bij de feiten en stel gewoon dat het CDA, lees: Jeroen de Jong, niet verder wil.”

De verrassing van de inmiddels gesneuvelde minderheidscoalitie kwam voor A’82 uit het niets. Teuben: “Zelfs Nico Oud wist het niet en was bij Jeppe Groenewold om een en ander te bespreken. De brief van ons waarin we de formatie scherp veroordelen zien wij dan ook als logisch en dan zijn we nog mild.”

Maandagavond volgt over de gang van zaken waarschijnlijk een goed debat, voorspelt het A’82 fractielid. Of A’82 weer met de informateurs om tafel gaat zitten laat A’82 van dat debat afhangen.

“De meerderheid van de Raad heeft al deze commotie zo gewild. Bestuurlijk Ameland staat voor aap,” meent Teuben. ”Of we daar dan mee scoren lijkt me niet. De zaken waarvoor we zijn aangesteld worden naar de achtergrond verdreven of uitgesteld. We steken heel veel energie in een proces dat niets dan verliezers oplevert. It’s a bloody shame.”

Diverse Amelanders reageren op social media op de kwestie. Anne de Jong schrijft ondermeer: “Elf raadsleden en een college van burgemeester en wethouders die er niet in slagen een fatsoenlijk functionerend bestuur neer te zetten. Ondertussen staat Ameland te kijk als een broeinest van vriendjespolitiek, incompetentie, macht spelletjes en jaloezie. Waarom, vraag je je af. Ameland zou toch heel gemakkelijk te besturen moeten zijn. We hebben geen grote stedenproblemen als overlast van buitenlanders, drugsproblematiek, armoede, krimp of veiligheidsproblemen. De gemeente is klein en overzichtelijk.

Een kort overzicht van de laatste vier weken. Op 3 april wordt wethouder Bakema gesommeerd om te vertrekken. Partijgenoten spreken over soapseries, een ingestudeerd complot, achterbaks handelen. Om tot een oplossing te komen worden twee informateurs aan het werk gezet. Twee integere mensen die hun sporen in de maatschappij ruimschoots verdiend hebben. Ze komen 21 april met de oplossing van een minderheidscollege met de PvdA.

Een 'trotse familie Bakema' komt even later met een lange verklaring over hun visie van de zaak en in hun laatste zin spreken ze nog even van een asociale politiek. Kort daarop noemt A’82 de informateurs nog even incompetent. Op 3 mei komt de PvdA met de mededeling dat ze geen toekomst zien voor een minderheidscollege. Dus terug bij af. Het is om je rot te schamen!”

Bob Rijpstra schrijft op Facebook: “Als we zelfstandig bestuur op Ameland willen behouden, dan zullen er mensen met durf en visie op moeten staan die alle negatieve, niet op de toekomst gerichte, actieve Amelander politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid die ze hebben om een redelijk makkelijk te besturen gemeente weer bestuurbaar te maken.

Dat betekent, in mijn visie, dat een (groot) deel van de huidige bestuurders/ raadsleden voor de spiegel moet gaan staan en reflecteren op hun gedrag: ‘Ben ik nog in staat om Ameland op een objectieve manier te dienen of wordt het tijd dat ik plaats maak voor mensen die met een frisse kijk kunnen bereiken wat iedereen wil; werkelijk staan voor het belang van Ameland.’

Als ik woorden lees als ‘bananenrepubliek’, ‘incompetentie’, ‘eigen belang’ enz. dan krijg ik last van plaatsvervangende schaamte. Wat is de volgende stap?”

Het zittende college en de gemeenteraad ontmoeten elkaar maandagavond 8 mei weer voor de volgende ronde.

Dossier Gemeenteraadsverkiezing 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *