Informatiebijeenkomsten Natura 2000 ontwerpbeheerplannen

LEEUWARDEN – Informatiebijeenkomsten Natura 2000 ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone. 

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden, waaronder de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Voor deze gebieden is een beheerplan opgesteld met een looptijd van zes jaar. De ontwerpbeheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn nu in concept gereed. 

Op vrijdag 11 december en dinsdag 15 december organiseert Rijkswaterstaat informatieavonden over de Natura2000 ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzonde. Tijdens de bijeenkomsten informeert Rijkswaterstaat u graag over de geplande herstel- en beschermingsmaatregelen, de consequenties voor vergunningverlening en het toekomstige gebruik van beide natuurgebieden. Op de informatiebijeenkomsten is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Waddenzee en Noordzeekustzone unieke natuurgebieden

Het  getij en de dynamische natuur maken het Waddengebied tot een uniek gebied dat van levensbelang is voor allerlei vogels, planten, vissen en andere dieren.  Beide beheerplannen geven richting aan natuurbeheer en natuurontwikkeling. Met de beheerplannen worden maatregelen genomen zoals het beschermen van de zeebodem, kwelders en broedgebieden voor vogels. Het gaat om een goede balans tussen natuurbescherming en economische en recreatieve activiteiten. Zo kunnen natuur beschermen, gebruiken en beleven ook in de toekomst prima blijven samengaan.

Bij de Natura 200-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone zijn naast Rijkswaterstaat ook de waddenprovincies, gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. Zowel de beheerders als vele gebruikers willen dat het gebied zo natuurlijk mogelijk blijft.

Data en locaties informatiebijeenkomsten

De informatieavonden over de Natura 2000 ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeegebied worden gehouden op:

  • Vrijdag 11 december | 19.00 – 21.30 uur | Het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, Den Oever
  • Dinsdag 15 december | 19.00 – 21.30 uur | Oranje Hotel, Stationsweg 4, Leeuwarden

De avonden gaan van start met een informatiemarkt, gevolgd door een presentatie om 19.45 uur. Daarna kunt u opnieuw terecht op de informatiemarkt, waar deskundigen aanwezig zijn om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Meer informatie

De concept ontwerpbeheerplannen en een publieksvriendelijke samenvatting staan op http://www.rwsnatura2000.nl/Projecten/Noordzeekustzone/NZKZ_Documenten/default.aspx.

Meer informatie over Natura 2000 vindt u op www.natura2000.nl/ 

De exacte termijn voor de officiële inspraakperiode is nog niet definitief vastgesteld. De verwachting is dat deze uiterlijk in januari 2016 start. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *