Informatieavond werkzaamheden dorpskern Nes

NES – De komende twee winters wordt er flink gewerkt in het centrum van Nes. In twee fases wordt het dorpscentrum aangepakt. ‘Revitalisatie omgevingskwaliteit dorpscentrum Nes’ heet het project officieel. Begin november gaat het van start.

Eerder konden inwoners en ondernemers van Nes en andere geïnteresseerden al meedenken en meepraten over de plannen. De opmerkingen en ideeën die toen zijn geuit, zijn zo mogelijk verwerkt in het uiteindelijke plan. Nu het definitieve plan klaar is en de uitvoering begint, is het tijd voor een nieuwe bijeenkomst. Op woensdag 10 oktober praat de gemeente Ameland u graag bij over de werkzaamheden, de planning en eventuele overlast. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in Hotel Hofker.

Uitgangspunt bij de revitalisering is dat het karakter en de cultuurhistorische waarden van het dorp behouden blijven. Nes is een dynamisch dorp waar geleefd, gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Al die functies zijn belangrijk. Met de revitalisatie wil de gemeente de openbare ruimte in het dorp aantrekkelijker maken. Het streven is een dorpskern die geschikt is voor intensief gebruik en waar de beeldbepalende historische elementen en gebouwen goed tot hun recht komen, onder meer door nieuwe bestrating en aanpassingen in de openbare groenvoorziening. De werkzaamheden worden op een aantal plaatsen gecombineerd met onderhoud en vernieuwing van de riolering en andere infrastructuur. 

De komende weken wordt de hoofdaannemer geselecteerd die dit omvangrijke werk gaat uitvoeren. Die kan dan vanaf 1 november aan de slag met de eerste fase. Volgens een strakke planning, die het dorp zo goed mogelijk bereikbaar en begaanbaar houdt, voert de aannemer de werkzaamheden uit. Overlast voor bewoners en bezoekers in onvermijdelijk, maar wordt tot een minimum beperkt. Ook over de fasering van de werkzaamheden verschaft de gemeente op 10 oktober informatie. Daarnaast komt er een website waarop de voortgang is te volgen.

Bron: Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *