Informatieavond historische begraafplaatsen Ameland

BALLUM – Op 21 mei organiseert de gemeente een informatieavond over historische begraafplaatsen op Ameland. Vorig jaar ontstond er rumoer en discussie over de blijflijst betreffende stenen op de begraafplaatsen. Als voorbeeld; de steen van Olfert Pieter Lap (1801-1854), gezagvoerder op de koopvaardij, bleek niet op de blijflijst te staan.

Naar aanleiding van de discussie werd een werkgroep in het leven geroepen die aan het inventariseren is gegaan op de begraafplaatsen in Nes, Ballum en Hollum. Eind vorig jaar bracht die Zerkgroep advies uit aan de gemeente. De adviezen zijn meegenomen in het gemeentelijk beleid.

Gemeente Ameland heeft nu op papier hoe ze omgaat met de historische begraafplaatsen en geeft antwoord op de vragen of de begraafplaatsen vooral cultuurhistorisch van waarde zijn of louter functioneel en of er meer regels moeten komen en wat die dan betekenen voor mensen die een dierbare willen begraven. Een belangrijk onderdeel van de visie is dat op de Amelandse begraafplaatsen zones komen waar de cultuurhistorische waarde leidend is en zones waar meer ruimte is voor eigentijdse vormen van begraven en herdenken. ‘Alles kan, maar niet overal’, is een treffende samenvatting van de visie.

Die visie is eind vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De raad verzocht het college om op korte termijn te komen met een concrete uitwerking. Die is er inmiddels en wordt toegelicht op de informatieavond van 21 mei. Funerair deskundige Leon Bok, die ook betrokken was bij het opstellen van de visie, zal een toelichting geven. De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis in Ballum en begint om 20:00 uur. 

lees hier meer over Olfert Pieter Lap

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *