Informatieavond dijkverbetering Ameland

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân houdt dinsdag 5 februari voor alle belanghebbenden een informatiebijeenkomst over de dijkverbetering op Ameland. Daarna begint de inspraakperiode voor het ontwerp-projectplan, de milieu-effectrapportage (MER) en de vergunningen. Na vaststelling van deze plannen wordt het project aanbesteed. De uitvoering start naar verwachting in 2014 en duurt tot eind 2018. De versterkte waterkering voldoet dan aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende vijftig jaar bescherming tegen hoogwater. Dit project maakt deel uit van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Uit de veiligheidstoetsing bleek dat de dijk niet voldoet aan toekomstige veiligheids- normen. Wetterskip Fryslân is daarom in 2009 gestart met de voorbereiding van de dijkverbetering Ameland. Halverwege de planstudie ontstond er beter inzicht in de maximale hoogte en kracht van de golven waartegen de dijk bestand moet zijn. Op basis van deze nieuwe inzichten is een aangepast ontwerp gemaakt in goed overleg met de belangenorganisaties op Ameland. De werkzaamheden zijn daardoor minder ingrijpend en de kosten vallen lager uit dan oorspronkelijk geraamd. De totale kosten van het project bedragen € 65 miljoen.

Informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 5 februari organiseert Wetterskip Fryslân een informatiebijeenkomst in Natuurcentrum Ameland. Tussen 19.00 en 20.00 uur en 21.00 en 22.00 uur kunnen belanghebbenden de plannen bekijken en vragen stellen aan medewerkers van het waterschap. Ook is er gelegenheid een kijkje te nemen bij speciaal ingerichte expositie over de Amelander dijk. Van 20.00 tot 21.00 uur is er een plenaire presentatie over het dijkverbeteringsplan. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het HWBP is een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterbeheerders om afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Met het versterken van deze waterkeringen blijft ons land ook de komende vijftig jaar beschermd tegen overstromingen.

 Ameland Actueel

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *