IMF-subsidie voor paardenreddingboot

LEEUWARDEN – Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze eerste openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim 149.700 euro naar leefbaarheidsprojecten uit de mienskip. Stichting Paardenreddingboot Ameland krijgt 8.000 euro. Van Ameland krijgt ook open atelier sociaal domein Ameland een bijdrage en ontvangt Medical Ameland subsidie.

Iepen Mienskipsfûns

Binnenkort kan er weer subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns worden aangevraagd. De tweede openstellingsperiode in 2022 loopt van 11 april tot en met 12 mei 2022. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunnen er ook ideeën worden ingediend waarbij een nieuw proces of product op het eiland wordt gebracht. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

De tien projceten op de Friese Waddeneilanden

Klim- en bouldermuur Vlieland

Stichting Flidunen wil voor haar accommodatie op Vlieland een nieuwe klim- en bouldermuur aanschaffen. Deze muur kan eiland breed voor diverse doelgroepen ingezet worden. De klimmuur motiveert om in beweging te komen en is positief voor de sociaal emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de gebruikers. Stichting Flidunen ontvangt € 12.828 subsidie voor het project dat in totaal € 32.069 gaat kosten.

Opzet atelier sociaal domein Ameland

De Waddencampus op Ameland gaat met NHL Stenden een leeromgeving, atelier, opzetten. Hier kunnen lokaal direct betrokken Amelanders samen met disciplines uit het onderwijs, de gemeente Ameland en ander professionals werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken die het eiland betreffen.

Stichting Waddencampus Ameland ontvangt € 13.043 van de totale projectkosten van € 32.609.

Meet me at the lighthouse

Meet me at the Lighthouse brengt schrijvers, dichters, denkers, wetenschappers en het publiek met elkaar in gesprek. Hart van het programma is een driedaags evenement, maar in voorbereiding daarop wordt een educatieproject gestart, een leesclub gestart en een “schrijversresidentie. Deelnemende schrijvers en jonge talenten worden gevraagd om met bewoners en bezoekers in dialoog te gaan over “het ideale eiland”.

Stichting Echo’s van het Wad van Schiermonnikoog ontvangt € 25.000 subsidie van de totale projectkosten van € 94.530.

Vlieland Academy

Net als de andere Waddeneilanden heeft ook Vlieland te kampen met een tekort aan (opgeleid) horecapersoneel.

Een speciaal op eilanden afgestemde verkorte opleiding op het eiland kan een oplossing zijn zoals die al met succes op de andere eilanden is toegepast. De horecaondernemers gaan onderzoeken of een Academy op Vlieland kans van slag heeft.

Ondernemersvereniging Vlieland krijgt € 14.400 subsidie op den totale kosten van € 39.520.

Behoud paardenreddingboot Ameland

De tewaterlating van de reddingboot door paarden is een unieke Amelander traditie. De toekomst van deze traditie staat door dalende donaties onder druk. Om de inkomsten en donaties op peil te houden wordt een digitaal doneersysteem ontwikkeld en bekend gemaakt. Daarnaast wordt de algehele promotie en het materiaal voor de tewaterlatingen verbeterd en worden er nieuwe souvenirs ontwikkeld.

Stichting Amelander Musea krijgt € 8.000 subsidie op de kosten van € 25.947 voor het totale project.

Duurzame oesterboot

De Terschellinger Oesterfabriek verzorgt al jaren excursies naar de oesterbanken en wil dit aanbod door ontwikkelen en verduurzamen. Dit gebeurt door middel van de aanschaf van een grotere en duurzamere boot en het inhoudelijk optimaliseren en promoten van de excursie.

De Oesterfabriek BV krijgt € 10.000 subsidie van de totale projectkosten van € 76.000.

Zwemtrap havendam West Terschelling

Stichting Achter Dam wil de houten zwemtrap op de havendam van West-Terschelling vervangen door een veiligere en comfortabelere betonnen trap met leuning. Ook de informatie over deze voorziening wordt verbeterd.

Stichting Achter Dam krijgt € 6.044 subsidie voor de trap die € 15.109 gaat kosten.

Baken Schiermonnikoog

Het Baken Schiermonnikoog is het eerste en het langstlopende kunstwerk van Hi-Lo (beeldende kunstmanifestatie rond de Waddenzee). Het is het enige werk dat, door zijn lange looptijd van een jaar, al in 2022 van start gaat. Dit Baken krijgt de vorm van zes verschillende lichtkunstwerken die op de iconische Zuidertoren van Schiermonnikoog zullen worden geprojecteerd.

Stichting Hi-Lo Art krijgt € 10.000 subsidie op de totale kosten van € 130.500.

Klaar voor de toekomst

De Stichting Medical Ameland verzorgt opleidingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening, EHBO en reanimatie. Met de aanschaf van nieuw oefenmateriaal en ook een camera t.b.v. e-learning worden de cursussen nog persoonlijker en praktijk gerichter.

Stichting Medical-Ameland krijgt € 2.121 subsidie op de totale koste van € 5.304.

Een gordijn voor De Jutter

Multifunctioneel gebouw de Jutter op Vlieland wil een toneelgordijn aanschaffen en ophangen. Hierdoor verbetert de akoestiek van de aula en ontstaan meer mogelijkheden voor het opvoeren van voorstellingen. Door dit gordijn krijgt Vlieland een volwaardige podiumfaciliteit voor de beoefening van kunst en/of culturele uitingen. Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland krijgt € 3.277 subsidie voor het gordijn dat € 8.192 gaat kosten.

Bron IMF

→ Op 16 april is er weer een demonstratie van de paardenreddingboot. Bekijk de demonstratiedata in de agenda.

bij aanschaf van het prentenboekje Storm wil naar zee gaatr een euro naar Stichting Paardenreddingboot Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *