“Huuropzegging Galerie Philadelphia intrekken”

BALLUM – Het college van de gemeente Ameland moet de huuropzegging voor het pand van het oude gemeentehuis en tegenwoordige Galerie Philadelphia in Nes intrekken. Dat vindt Algemeen Belang Ameland (ABA). De gemeentelijke raadsfractie zegt daar het volgende over:

“In een eerder stadium heeft het College van B & W de huur opgezegd aan mevr. Nagtegeal. (…)

Hoewel het huurcontract de mogelijkheid biedt om dit te doen, zetten wij vraagtekens bij de redenen waarom de huur wordt opgezegd.

Het college wil het gebouw in het centrum van Nes vrij hebben voor de vestiging van een Waddencampus, wat in hun visie zal bijdragen aan een publieksfunctie in dit centrum.

Dat een Waddencampus mogelijkheden van ontplooiing kan hebben op het eiland onderschrijven wij, echter op een andere wijze dan het college voor ogen staat. Wij zien, met de vele ondernemers in het centrum van Nes, niet dat je met deze invulling een publieksfunctie op die locatie creëert.

Kortom, wij zijn de mening toegedaan dat dit geen juiste afweging is om het huurcontract op te zeggen en dat met een Waddencampus geen algemeen en spoedeisend belang is gediend.”

De Waddencampus zal niet gaan functioneren als publiekstrekker, voorspelt ABA. Bovendien ziet een groot deel van de ondernemers van Nes het verdwijnen van de galerie ten faveure van de Waddencampus als een slechte ontwikkeling. Daarvoor werd eerder dit jaar een petitie aan het college aangeboden die door twintig ondernemers in het centrum van Nes is ondertekend.

ABA diende een motie in om de huuropzegging in te trekken. De stemmen staakten. Van de elf raadsleden was er één niet aanwezig, Rudolf Teuben van A’82. André Tuil van de VVD, de partij waar Esther Nagtegael mee sympathiseert, de partij die doorgaans opkomt voor de ondernemers, stemde tot ieders verrassing tegen de motie. Jeppe Groenewold van Ameland’82 stemde daarentegen, anders dan zijn fractiegenoot Dirk Brouwer, voor. Irma Marinus van PvdA steunde de motie en de drie fractieleden van CDA stemden tegen. En toen was het vijf voor en vijf tegen.

De motie komt op 18 mei terug in de raadsvergadering.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *