Huisjes De Hagen gaan plat

BALLUM – Tijdens de laatste raadscommissievergadering speelden de Amelander raadsleden het hard: volledige openheid en anders wilden ze het onderwerp niet behandelen. De cijfers van De Hagen liggen inmiddels op tafel. Ze redden de vier huisjes niet van de sloop.

Vier huisjes moeten wijken ten faveure van een strook parkeergelegenheid ten westen van de supermarkt van Douwe Bakker. In het verleden werden de tuinen van die huisjes aangelegd op, wat later bleek, de grond van Bakker. De supermarktman wil die grond graag terug en een gerechtelijke procedure dreigt. De gemeente zal daarbij welhaast zeker de verliezer zijn en daarom nam Ameland zijn verlies en ging in overleg met Bakker.

Het college is bereid vier huisjes te offeren voor staanplaatsen van de auto’s van winkelend publiek, een wens van Bakker. De gemeente breekt daarvoor de huisjes af, zorgt voor de inrichting van de parkeerhavens en verkoopt dat dan aan Bakker voor 170.000 euro. Wethouder Nico Oud sloot namens de gemeente de deal, maar heeft daar wel het fiat van de gemeenteraad voor nodig. Dat kreeg hij gisteravond, al was het met de hakken over de sloot. Zes van de elf raadsleden kozen voor parkeerhavens. De PvdA, VVD en het A’82 stemden tegen.

De kosten die de gemeente moet maken zijn geraamd op 326.000 euro, zodat Ameland er veel geld bij inschiet, vier huisjes kwijt is en in de bebouwde kom van Hollum een parkeerterrein rijker wordt, terwijl er op nog geen honderd meter afstand een groot parkeerterrein ligt dat nauwelijks wordt gebruikt en ook op de parkeervakken ten noorden van de COOP nauwelijks auto’s staan. Het argument is ‘leefbaarheid’ en Dorpsbelang Hollum, horeca en winkeliers stemden in met de oplossing van Oud.

Die kosten zijn laag geraamd, omdat voor de waarde van de huisjes de bedrijfswaarde is gerekend, op nog geen 60.000 per stuk. Voor de woningen staat 235.000 op papier, de sloop kost 8.000 euro, aanleg parkeerterrein gaat 65.000 euro kosten. Aan verhuisvergoedingen wordt 18.000 uitgekeerd. Bij de inkomsten worden nog 75.000 euro opgeteld omdat er geen verbeteringen hoeven worden aangebracht in de huisjes. Kosten die in de toekomst niet gemaakt hoeven te worden staan als inkomsten op papier. Als dat fictieve voordeel van 75.000 euro wordt opgeteld bij de 81.000, draagt de Amelander belastingbetaler al 156.000 bij aan de Oud-deal. Ook de huisjes zijn laag gewaardeerd, meent André Tuil. Als daar een redelijke prijs tegenover zou staan dan zou het tekort voor de gemeente oplopen naar drie ton.

Het is de prijs voor een noodgreep om te voorkomen dat Ameland via de rechter wordt gedwongen tot overdracht van de rechtmatige meters aan Bakker.

Algemeen Belang Ameland deed een poging het hard te spelen en de positieve houding ten opzichte van de Oud-deal te koppelen aan een “keiharde garantie” van het college dat het terrein mooi wordt ingericht. Het was een loze eis van voorman Piet IJnsen. Die toezegging ging Oud dan ook niet doen. De inrichting gaat in overleg met Dorpsbelang Hollum en de politie.

Dirk Beijaard van het CDA noemde de Oud-oplossing de “minst kostbare.”

Jeppe Groenewold (A’82) verwoordde de stemming van zijn fractie. Die is tegen. Groenewold noemt het debacle een “forse kostenpost” en hij is bang dat er nu meer supermarkten komen die wel een parkeerterrein naast de deur aangelegd willen krijgen.

Irma Marinus (PvdA) kwam met een alternatief plan om de grond waar Bakker recht op heeft terug te geven en de huisjes op te knappen en te behouden voor startende jonge detailhandelondernemers. Ze kreeg alleen André Tuil van de VVD aan haar zijde.

Tuil stemde tegen de afbraak van de huisjes. Hij vindt dat de kosten niet opwegen tegen de baten.

Van de vier huisjes staan er inmiddels twee leeg. Eén bewoonster was al verhuisd, de tweede kreeg een verhuisvergoeding van de gemeente en een huisje in Nes aangeboden. Voor de bewoners van het derde huisje wordt een huisje aan de Westakkers in Hollum aangepast en opgeknapt. De bewoonster van het vierde huisje wil er blijven wonen. Zij en nog drie omwonenden maakten bezwaar tegen de plannen. Waar de gemeente spreekt van vergroting van leefbaarheid door aanleg van een parkeerterrein middenin het dorp spreken zij van het tegenovergestelde. 

Met zes voor- (ABA en CDA) en vijf tegenstemmen (PvdA, VVD, A’82) is het lot van de Hagenhuisjes bezegeld.

Nabericht: Vanmorgen om 08.00 uur werd de eerste hortensiaplant al uitgestoken bij een van de twee leegstaande huisjes

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *