RSS
Zoeken

Huisartsen in Fryslân kunnen opnieuw subsidie aanvragen

Geplaatst op: 23 juni 2020 - Categorie: Alles & Algemeen

LEEUWARDEN - De tweede ronde van de subsidieregeling ‘Bouw of verbouw huisartsenpraktijken Fryslân’ gaat op 1 september van start. In deze laatste ronde stelt de provincie het overgebleven bedrag van 311.000 euro beschikbaar aan huisartsen, die plannen hebben om hun bestaande of nieuwe praktijk te (ver)bouwen.

Voor bouw of verbouw van nieuwe of bestaande huisartspraktijken is 300.000 euro beschikbaar. De aanvragende huisarts moet gevestigd zijn in de provincie Fryslân of zich binnen twee jaar hier willen vestigen. De exacte voorwaarden staan op www.fryslan.frl.

Net als in de vorige ronde kunnen huisartsen tot 1 juni 2021 subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan. Daarvoor stelt de provincie 11.000 euro beschikbaar. Huisartsen die in de eerste subsidieronde al een adviseur in de arm hebben genomen om een plan te maken kunnen in deze ronde subsidie aanvragen voor de (ver)bouw.

Evaluatie
Provincie Fryslân heeft samen met een adviescommissie en de Friese huisartsenvereniging de aanvragen voor de eerste subsidieronde geëvalueerd. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Op basis van de uitkomsten is de regeling op een aantal punten aangepast en verduidelijkt. Ook is in de tweede ronde het grootste bedrag gereserveerd voor de (ver)bouw van bestaande of nieuwe praktijken. Binnen de regeling kijken we naar goede spreiding en bereikbaarheid van de zorgvoorziening in heel Fryslân. Het belangrijkste is dat we goed op de ontwikkelingen in de toekomst zijn voorbereid.”

Voor deze subsidieregeling is een totaalbedrag van € 636.000,- beschikbaar. In het najaar van 2019 is de eerste ronde van de subsidieregeling ‘Bouw of verbouw huisartsenpraktijken Fryslân’ gestart. Tijdens die subsidieronde is € 325.000,- verdeeld. Vijf huisartsen hebben een bedrag van € 50.000,-- toegekend gekregen en één huisarts een bedrag van € 25.000,--. De huisartsen zijn gevestigd in de gemeenten Waadhoeke, Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. In deze tweede subsidieronde kunnen huisartsen aanspraak maken op het restantbedrag.

“11huisartsen”
De huisartsenzorg in Fryslân staat onder druk. Het aantal huisartsen daalt en het is lastig nieuwe huisartsen te vinden. In onder andere Leeuwarden leidt dat al tot zorgelijke situaties. De provincie Fryslân en de Friese Huisartsen Vereniging startten daarom in 2018 de campagne “11huisartsen”. Daarmee willen ze jonge huisartsen warm maken voor een praktijk in één van de Friese dorpen of steden. Ze wijzen op de mogelijkheden en voordelen van een huisartsencarrière in Fryslân. De FHV helpt belangstellende huisartsen door op verschillende gebieden adviseurs in te schakelen en hun netwerk in te zetten. Je kunt hierbij denken aan hulp bij de Friese taal, bij het vinden van geschikte huisvesting en bij de financiering. De campagne leverde minimaal 15 potentiële kandidaten op tot nu toe.

Relevante dossiers: Zorg op Ameland
Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?