Horeca voor Qurios: ongebruikelijke procedure

BALLUM – Het is een ongebruikelijke procedure, geeft wethouder Theo Faber toe. Hij gunt vakantiepark Qurios aan de Oranjeweg zijn volledige horeca, maar loopt tegen een aantal hordes aan. Qurios bouwde met het oog op het verkrijgen van een volledige horecavergunning op een plek waar slechts ondergeschikte horeca mogelijk is. Het vorige, demissionaire, college had dit willen oplossen, door de ondergeschikte horeca op te rekken, maar daar stak de gemeenteraad een stokje voor. Nu zegt raadslid Han van Heerde van Ameland'82 daarover: “De motivatie voor de uitzondering ontbreekt”. Hij pleitte er aan het begin van de raadscommissievergadering van maandag 4 februari 2019 voor het onderwerp Qurios van de agenda te halen en eerst maar eens te komen met steekhoudende argumenten waarom deze uitzondering voor dit bedrijf gemaakt zou moeten worden. Het onderwerp werd toch besproken.

Van Heerde wil ook graag weten hoe het gesprek met Horeca Ameland verlopen is. “Waarom is het college er zo op gebrand nu een besluit te nemen in plaats van te wachten op de evaluatie van het horeca beleid?”

Raadslid Piet IJnsen van Algemeen Belang Ameland bekeek de kwestie vanuit een andere hoek. Waarom moet het bestemmingsplan gewijzigd worden terwijl de andere parken, Roosdunen, Kiekduun, Boomhiemke en Klein Vaarwater, met dezelfde beperkte bestemmingen werken? Die parken hadden op grond van de bestemming ook nooit een vergunning gekregen. De escape zit volgens IJnsen in het horeca beleidsplan.

Wethouder Faber noemt de motivatie om dit onderwerp aan te pakken zoals het is aangepakt "simpel". “Het horecabeleid zit op slot.” Het huidige beleid staat horeca op die plek aan de Oranjeweg niet toe. “De raad moet nu zeggen of er wordt afgeweken van dat horeca beleidsplan.” Er zou ook nog met Horeca Ameland gepraat worden, maar het college wil niet aan die vereniging de vraag voorleggen of horeca in een ander bedrijf goed is of niet. Faber is er helder over: “Er zijn zeven parken op Ameland en zes hebben volledige horeca. Dan moet de zevende dat ook hebben. En dat is het dan. Meer parken hebben we niet.”

Han van Heerde is daar niet content mee. “De regels staan duidelijk omschreven. Qurios is een mooi bedrijf maar Ameland moet een betrouwbare overheid zijn.”

Jeppe Groenewold, tot slot, vindt de gemeente wat zwak overkomen, maar pleit voor de uitzondering. “Geef ondernemers wat ruimte.”

Qurios weet nog niet zeker of het de volledige vergunning krijgt.

Wethouder Faber mikt op uitsluitsel voor het seizoen. "Om de ondernemer niet de dupe te laten worden."

Wethouder Theo Faber ligt de zaak nog even toe en zet een paar punten op een paar ietjes: "Ik ga even terug naar de commissievergadering van april 2018. Het (demissionaire) college stelde daar voor de beleidsregel ondergeschikte horeca bij Qurios op te rekken. Ter illustratie: het maximaal aantal vierkante meters vloeroppervlak bij de beleidsregel ondergeschikte horeca is 39,0 m2, dit zou opgerekt worden tot circa 170,0 m2. De fractie van AmelandEén was hier tegen om twee redenen: 1) ongewenste precedentwerking van het oprekken van de beleidsregel, andere bedrijven zouden hier ook aanspraak op kunnen maken en 2) spanning tussen de collegebevoegdheid (ondergeschikte horeca) en de raadsbevoegdheid (volledige horeca). De fractie stelde zich op het standpunt dat er of geen of volledige horeca toegestaan moet worden, geen tussenvormen. De raad is het bevoegde orgaan.

Het huidige college heeft in deze lijn een voorstel aan de raad voorgelegd voor volledige horeca en de raad kan hier voor of tegen stemmen. Dit college is duidelijk tegen het oprekken van de beleidsregel ondergeschikte horeca."

De vraag doe raadslid IJnsen in de vergadering stelde (waarom de bestemming van Qurios gewijzigd dient te worden terwijl deze dezelfde is als van de andere horecabedrijven op recreatieterreinen) is inmiddels schriftelijk beantwoord. "Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met het voornemen een bestemmingsplan voor te bereiden voor vakantiepark Qurios, Oranjeweg in Hollum zodat volledige horeca mogelijk is in het centrumgebouw. In het bestemmingsplan Recreatieterreinen Hollum hebben de centrumgebouwen van de drie campings/ vakantieparken de bestemming ‘Gemengd’. Binnen deze bestemming zijn diverse functies toegestaan (o.a. receptie, ondergeschikte horeca en detailhandel) en is een horecabedrijf (volledige horeca) uitsluitend toegestaan als dat specifiek op de verbeelding is aangeduid. Het centrumgebouw van vakantiepark Qurios heeft die aanduiding ‘horeca’ niet, zodat daar nu alleen ondergeschikte horeca is toegestaan. Als de raad instemt met het voorstel van het college, wordt een bestemmingsplan voorbereid waarin het centrumgebouw van vakantiepark Qurios op de verbeelding wel de specifieke aanduiding ‘horeca’ erbij krijgt binnen de bestemming ‘Gemengd’. Daarmee wordt de bestemming van het centrumgebouw van vakantiepark Qurios dezelfde als de bestemming van de andere vakantieparken binnen het plangebied, maar ook dezelfde als de andere campings/ vakantieparken binnen de gemeente Ameland."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *