Honden niet op dijk

LEEUWARDEN – Het is verboden om honden los te laten lopen op primaire waterkeringen. Het toezicht op het verbod om hier honden los te laten lopen wordt geïntensiveerd, dat laat Wetterskip Fryslân weten.

Bij constatering van een overtreding wordt direct bekeurd, waarbij het boetebedrag 60 euro bedraagt. Het verbod wordt vaak overtreden, met als gevolg schade aan de gasmat, verstoring van schapen en gevaarlijke situaties voor onderhoudsmachines.
Loslopende honden jagen regelmatig achter kleine knaagdieren aan en graven dan een
stuk van de holen uit. Hierdoor ontstaat schade aan de grasmat. Een stevige en niet
onderbroken grasmat is essentieel voor de kwaliteit en stevigheid van een waterkering.
Een groot deel van de primaire waterkeringen wordt verpacht aan schapenhouders.
Loslopende honden verstoren regelmatig aanwezige schapen, soms met dode schapen of
lammeren als gevolg. Bij veel overlast door honden, wordt het pachten van waterkeringen minder aantrekkelijk, en moet het waterschap andere maatregelen nemen om de grasmat te onderhouden. Door honden gegraven gaten in de waterkeringen leveren naast schade aan de grasmat, ook gevaar voor op de waterkering rijdende trekkers op.

Ook het Fryske Gea heeft de toegangsregels voor haar buitendijkse gebieden aangescherpt.
In het broedseizoen mogen er helemaal geen honden komen, na het broedseizoen
alleen aangelijnd. Meer toezicht en direct bekeuren door het Wetterskip op de
aangrenzende waterkeringen sluit hier bij aan.
Om ervoor te zorgen dat de hondenbezitters goed op de hoogte zijn van de strengere
handhaving worden bij alle toegangshekken verbodsbordjes geplaatst.
Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *