Hoe verder met de wolf in Nederland

EDE – Woensdag 6 juli om 14.00 uur nemen IFAW  (International Fund for Animal Welfare) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging het rapport Hoe verder met de wolf in Nederland? Een verkenning naar de kansen voor een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de wolf in Nederland in ontvangst op een bijeenkomst op het Kazerneterrein  in Ede. Deze verkenning is de eerste fase van een proces om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen over de toekomst van de wolf in Nederland. De gemeente Ede faciliteert dit proces als gastheer. 

De fase van het verkennen van standpunten en belangen van een breed scala aan belanghebbenden ten aanzien van de aanwezigheid van de wolf in Nederland is dit voorjaar gestart. Uiteindelijk hebben maar liefst 35 (inclusief de Jagersvereniging en IFAW) uiteenlopende, maatschappelijke organisaties meegewerkt aan deze verkenning. Vrijwel alle organisaties hebben een positieve houding ten aanzien van een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de wolf in Nederland. Veel van de genoemde redenen voor deze houding hebben te maken met de wens voor een bredere, evenwichtiger en meer genuanceerde discussie, waarmee begrip gekweekt kan worden voor andere meningen over de terugkeer van de wolf in Nederland.

Deze genoemde wens is niet vreemd, want de terugkeer van de wolf is door de afgelopen jaren heen een voortdurende bron van discussie, waarbij de polarisatie op het onderwerp steeds verder toeneemt. Voor- en tegenstanders nemen stevig stelling, vooral vanuit emotionele argumenten.

Gezamenlijk initiatief

De Jagersvereniging en IFAW Nederland  – twee organisaties die op het oog uiteenlopende belangen nastreven – hebben hierom gezamenlijk het initiatief genomen voor een breed maatschappelijk dialoog, met alle relevante belanghebbenden. De organisaties hebben onafhankelijk adviseur Steven de Bie in de arm genomen om de mogelijkheid en kansen voor een dialoog als eerste stap richting het daadwerkelijke gesprek te verkennen.

Joep van Mierlo, directeur FAW Nederland: “Wij hebben dit initiatief opgezet vanuit een gezamenlijk inzicht dat niemand gebaat is bij een polariserend verhaal rond de wolf. In Nederland, en wat ons werk betreft in de hele wereld, zullen we weer moeten leren om samen te leven met de natuur. De wolf is hierbij slechts een concreet en sprekend voorbeeld. Uiteindelijk is het samenleven met de natuur, dus ook met de wilde dieren, essentieel voor het voortbestaan van de biodiversiteit en de ecosystemen overal ter wereld. Dit rapport bewijst duidelijk dat er behoefte aan en draagvlak voor een eerlijk dialoog is. Aan ons nu allemaal, om deze volgende stap gezamenlijk te zetten.”

Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur Jagersvereniging: “Als Jagersvereniging weten wij als geen ander hoe ‘onbekend, onbemind’ maakt. Een verhaal is nooit alleen zwart of wit, de komst van de wolf is dat ook niet. Wij zijn van mening dat in de maatschappelijk dialoog over de wolf niet alleen wetenschappers, overheden of dierhouders gehoord moeten worden. Juist een brede inventarisatie van meningen en gevoelens rondom de terugkeer van de wolf in het Nederlands landschap kan bijdragen aan een breed draagvlak en een eerlijk dialoog.”

MGA-proces

De organisaties werken via een Mutual Gains Approach of ‘MGA-proces’: een zogenaamd multi-stakeholder proces om een breed gedragen, op consensus gebaseerde visie te ontwikkelen op de wijze waarop in Nederland met de wolf kan worden (samen)geleefd. Het MGA-proces met als thema “de toekomst van de wolf in Nederland” heeft een stapsgewijze aanpak, waarbij elke fase een eigen subdoel heeft en iedere stakeholder op elk moment kan in- of afhaken. Het uiteindelijke doel is dat er een gezamenlijke en gedragen overeenkomst komt, die de samenleving en de overheid informeert over de visie op het thema ‘wolven in Nederland’. Dit zal vervolgens moeten leiden tot morele en maatschappelijke kaders waarbinnen de wolvenpopulatie in Nederland kan leven en ontwikkelen.

Volgende stap

Na de overhandiging van het rapport volgt de fase, waarin de resultaten en de conclusie van de verkenning dienen als basis voor de volgende stap in het proces, dat van een joint fact finding. Maar eerst moet daadwerkelijk het besluit genomen worden tot het starten van de brede, maatschappelijke dialoog en het realiseren van de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn voordat inhoudelijk aan de slag gegaan kan worden.

Bron Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Ameland

De wolf heeft Ameland nog niet bereikt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *