Hoe gaat het met de zorg na de Sionsbergdag?

DOKKUM – Actie van Red De Sionsberg voor 24/7 spoedzorg in de Sionsberg. Een bericht van Actiegroep Red de Sionsberg.

Ongeveer een jaar geleden vond de Sionsbergdag plaats die door Zorgbelang Fryslân in opdracht van de gemeente Dongeradeel werd georganiseerd. Hoewel De Friesland-Achmea de 'kaders' had vastgesteld waar de aangedragen oplossingen aan moesten voldoen, stelden de 300 aanwezigen zich vierkant op achter de plannen van de medische staf en kwamen met een aantal nuttige adviezen.

Red De Sionsberg had onlangs een onderhoud met Zorgbelang Fryslân vanwege het standpunt dat Zorgbelang nu heeft over hoe de zorg en met name de spoedzorg in de Sionsberg er uit zou moeten zien. De actiegroep heeft daarna dit definitieve standpunt van Zorgbelang ontvangen en dit vergeleken met de uitkomst van de Sionsbergdag. Red De Sionsberg heeft geconstateerd dat dit nieuwe standpunt totaal niet spoort met wat op de Sionsbergdag is besloten.

Daarna heeft de actiegroep, de afgelopen voorjaar door De Friesland-Achmea benoemde en betaalde (onlangs afgetreden) directeur van Zorgbelang, de heer Guus Schrijvers, hiervan middels een brief met aanbevelingen op de hoogte gesteld.

De actiegroep gaf in haar brief onder andere aan dat heropening van de spoedzorg (24 u per dag, 7 dagen in de week) gewoon kan, als de ambulancepost in Metslawier vervangen wordt door 24/7 spoedzorg in de Sionsberg. Goede zorg (24/7 spoedzorg) is daardoor veel beter geborgd. Beide zijn voor de verzekeraar ongeveer even duur. Mensen met een beroerte (CVA) met hartfalen of andere levensbedreigende klachten, kun je niet laten stikken. Zorgbelang wenst echter niet op de brief en de aanbevelingen van de actiegroep in te gaan of te reageren, laat staan zich te willen inzetten voor 24/7 spoedzorg in Dokkum. Ook op vele andere punten klopt het standpunt van Zorgbelang niet. Red De Sionsberg is van mening dat juist bij Zorgbelang het belang van de patiënt voorop hoort te staan!

Het is vreemd dat dus de verzekeraar De Friesland-Achmea (nu steeds minder Friesland en steeds meer Achmea) ook via Zorgbelang de positieve ontwikkelingen in de Sionsberg, na de goede doorstart, onvoldoende lijkt te steunen. 

Ondertussen heeft de actiegroep een handtekeningactie opgezet, waarbij naar unaniem draagvlak wordt gezocht voor 24/7 acute CVA spoedzorg in ons ziekenhuis in onze regio. De actiegroep hoopt en verwacht dan ook alle steun. De FNP Dantumadiel heeft deze urgente zorg op de agenda (ANNO II) voor gebiedsontwikkeling gezet voor een lobby voor subsidie in Den Haag. Draagvlak voor deze belangrijke spoedzorg dichtbij door deze handtekeningen actie is zeer belangrijk. De actiegroep vraagt organisaties, instellingen, bedrijven, ja iedereen om te tekenen. Uw steun is van belang! Op Facebook en op de website van de actiegroep www.reddesionsberg.com staat hierover meer informatie.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *