Hidde Kat – Stem voor Kat!

HOLLUM – Staat Hidde Dirks Kat wel op de juiste plaats? Dat kwam laatst bij een Ouwe Pôlle avond ter tafel. Moet het beeld van de walvisvaarder misschien niet op een prominentere plek in het dorp staan of moet de sokkel misschien wat hoger?

Er zijn nog  1 dag te stemmen tot de Dorpsbelangvergadering. Deel dit bericht, zodat zoveel mogelijk Hidde-liefhebbers hun stem uitbrengen. Daar hebben Hidde, Hollum en Dorpsbelang wat aan.

Het bronzen beeld van Hidde Dirks Kat staat in de tuin van zorgcentrum De Stelp aan de H.D. Katstraat. Vanaf de straat zie je hem alleen goed als er geen auto's op het parkeerterreintje staan. Daar staat tegenover dat er langs het beeld een tegelpad loopt, waardoor je heel dicht bij Hidde kunt komen. De wandelaar kan zich dan heel gemakkelijk meten met het manshoge beeld met het bolle buikje, er omheen lopen, zijn gezicht zien en zijn wijzende vinger. Het staat in de buurt van waar in de 18e eeuw zijn huis stond en daar wijst de commandeur ook naar.

Moet er geld en energie worden gestoken in verplaatsing? Moet het beeld versleept worden naar het Zwaneplein of het hoekje bij de bakker? 

We maken er een poll van en inventariseren de meningen van de eilanders, opdat Dorpsbelang Hollum wat houvast heeft bij eventuele vragen tijdens de jaarvergadering op 14 februari 2017.

Wat vindt u? Moet Hidde verhuizen en zo ja naar waar of is het 'handen af'. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Hidde Kat staat prima, niets aan doen
  • Hidde Kat moet aan H.D.Katstraat blijven staan maar dan op een hogere sokkel
  • Hidde Kat moet verhuizen naar het Zwaneplein
  • Hidde Kat moet verhuizen naar het pleintje tegenover de Walvisvaarder
  • Hidde Kat moet naar nog een andere plek, nader te bepalen

Breng hier uw stem uit – al meer dan 125 stemmers gingen u voor

⇒ lees hier over Hidde Dirks Kat en het HDK-jaar 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *