Het Noorden maakt er werk van

LEEUWARDEN – Passend werk voor wie dat zoekt en geschikt personeel voor alle werkgevers, klinkt mooi, maar hoe doen we dat? Het Noorden werkt door maakt er werk van. Sinds deze week staat de website online: www.hetnoordenwerktdoor.nl. Elke werkzoekende en organisatie kan er terecht met zijn hulpvraag over werk en personeel.

Het Noorden werkt door is een samenwerking tussen de drie arbeidsmarktregio’s Drenthe, Friesland en Groningen. In deze regionale mobiliteitsteams (RMT’s) werken gemeentes, UWV, de vakbonden FNV, CNV en VCP en werkgeversvertegenwoordiging VNO-NCW, MKB Noord en AWVN, SBB en het onderwijs samen aan de regionale arbeidsmarkt. Doel van het RMT is om te zorgen dat de beschikbare arbeidskrachten optimaal ingezet kunnen worden voor het beschikbare werk, zodat iedereen aan het werk kan en elk bedrijf voldoende personeel weet te vinden.

Regionale samenwerking als oplossing

Net als in het Noorden is ook in andere arbeidsmarktregio’s een RMT ingericht. De regering stelt extra middelen beschikbaar om de arbeidsmarkt vitaal te houden en stelt een RMT als voorwaarde. Deze middelen zijn bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, maar worden breder ingezet om tegelijkertijd ook een uitdaging aan te pakken die al langer bestaat. Dit is de mismatch tussen (langdurig) werklozen en openstaande vacatures. Door de juiste (bij)scholing en begeleiding wil het RMT arbeidskrachten en werk beter op elkaar afstemmen. Dit wordt steeds belangrijker, omdat de toenemende vergrijzing het aantal beschikbare arbeidskrachten steeds verder onder druk zal zetten. Via Het Noorden werkt door zetten de betrokken partijen hier samen de schouders onder.

Maatwerk voor de arbeidsmarkt

“Het unieke aan deze aanpak is natuurlijk de samenwerking tussen al deze betrokkenen; we stappen uit onze domeinen en gaan gezamenlijk aan het werk. Dat verhoogt de slagvaardigheid en de daadkracht. We kunnen niet meer apart van elkaar opereren, we moeten over de grenzen van de gemeenten kijken en ons profileren als een arbeidsmarktregio waar voor iedereen een plek is”, aldus wethouder Abel Reitsma van de gemeente Leeuwarden en bestuursvoorzitter van WSP Fryslân Werkt!

In het RMT brengen alle partijen hun middelen en instrumenten samen. Door deze combinatie kunnen ze elke hulpvraag goed beantwoorden. Bij het RMT staat niet de uitkeringsvorm centraal, maar de burger en zijn hulpvraag. Het maakt niet uit of het gaat om een werknemer die ander werk zoekt, een werkgever die te weinig werk heeft voor zijn personeel, of een zzp’er die weer in loondienst wil. Ook studenten die een leerbaan zoeken en starters die graag aan de slag willen, kunnen hulp vragen. Het Noorden werkt door is er voor iedereen.

Bron Het Noorden Werkt Door

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *