Het nieuwe fietspad

NES – Een ritje over het nieuwe fietspad langs Hagedoornveld en Zwanewaterduinen. Over betonplaten in plaats van schelpen. Staatsbosbeheer (SBB) begon in 2020 met de vernieuwing van het fietspad door het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Er liep al een pad strak langs de duinen. Het nieuwe pad volgt op enkele plekken een nieuw tracé. Hiermee is de wateroverlast in natte periodes verleden tijd. Tegelijkertijd met het pad is het natuurgebied aangepakt.

Bij het ontwerp waren veel eilanders en partijen betrokken en de gemeenteraad stond achter de plannen van SBB. Het fietspad, een belangrijke verbindingsroute tussen oost en west, is bij het Hagedoornveld iets noordelijker door de duinen komen te liggen. In de Zwanewaterduinen volgt het een zuidelijker tracé. Hierdoor is niet alleen een aantrekkelijker fietspad ontstaan, maar ook een groot dynamisch duingebied waar door verstuiving de oorspronkelijke duinnatuur zich kan herstellen en het eiland mee kan groeien met de zeespiegelstijging. Het plan voorziet tevens in een MTB-route en ruiterpad.

Staatsbosbeheer is ruim voor het broedseizoen van 2021 klaar met de uitvoering.

⇒ En worden de schelpjes gemist? U kunt reageren in het reactieveld onder het YouTube filmpje. Dan wel even het filmpje via YouTube bekijken door op het YouTube logo te klikken.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *