Het leven is goed in Fryslân 

LEEUWARDEN – In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Het gemiddelde opleidingsniveau is lager, de werkloosheid hoger en het inkomen lager. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Dit blijkt uit de publicatie ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). 

Veilig en gelukkig Een groot deel van de inwoners van Fryslân is tevreden met het leven. Binnen Nederland voelen de Friezen zich het gelukkigst. Ook qua veiligheid scoort Fryslân goed. De inwoners van Fryslân ervaren het minste overlast en voelen zich veiliger in hun buurt dan de rest van het land. De sociale samenhang of het mienskipsgevoel is sterk in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Fryslân scoort hoog op het onderlinge vertrouwen, deelname aan vrijwilligerswerk en de binding met de buurt. 

Veel groen Veel inwoners van Fryslân waarderen het groen en de rust en ruimte in de provincie. Fryslân is de minst bebouwde provincie van Nederland. Slechts 7 procent van de totale oppervlakte van Fryslân bestaat uit bebouwde ruimte. De tevredenheid over de woonomgeving hoort bij de hoogste van Nederland. Wel geeft bijna een derde van de inwoners aan dat het Friese landschap er in de afgelopen vijf jaar op achteruit is gegaan. 

Economisch blijft achter In economisch opzicht blijft Fryslân achter bij de rest van het land. De provincie draagt maar in beperkte mate (3%) bij aan de landelijke economische ontwikkeling en het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner is in Fryslân, na Drenthe, het laagste van Nederland. Nu het economisch beter gaat zijn in Fryslân meer banen dan ooit. De werkloosheid is echter nog steeds wat hoger dan landelijk. 

Meer vergrijzing Fryslân is meer vergrijsd dan landelijk. In de komende jaren neemt het aantal 65-plussers verder toe terwijl het aantal jongeren daalt. Dit heeft gevolgen voor de Friese samenleving. De krapte op de arbeidsmarkt neemt bijvoorbeeld toe. 

Langer thuis Vooral het aantal 75-plussers neemt de komende jaren toe. Deze groep woont langer zelfstandig thuis en zal een toenemend beroep op professionele zorg en mantelzorg doen. Tegelijkertijd neemt het tekort aan zorgpersoneel toe en daalt het aantal mantelzorgers. Nu senioren langer zelfstandig thuis wonen, stelt dat ook andere eisen aan woningen. Deze moeten passend zijn bij de levensfase en eventuele zorgvraag. Zeker op het platteland, waar voorzieningen schaarser zijn, vraagt dit om oplossingen omtrent mobiliteit. 

Vergelijking met landelijk ‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Kijk op www.fsp.nl/leveninfryslan voor de volledige uitgave. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit. 

Bron: FSP

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *