Herstelplan Pasana

DOKKUM – Namens de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Zorggroep Pasana, geven waarnemend voorzitter Gerrit Huisman en interim bestuurder Einte Elsinga, een reactie op de berichten over de problemen bij Pasana.

“Vorige week is er door Zorggroep Pasana een herstelplan in gang gezet om de huidige financiële situatie te verbeteren. Dit herstelplan is opgezet in samenspraak met verschillende betrokkenen, waaronder de medisch specialisten. In het plan staan diverse acties benoemd om de kosten van de zorg terug te dringen en waar mogelijk de opbrengsten te verhogen. De acties zullen in de komende weken verder op haalbaarheid worden getoetst in overleg met alle betrokkenen. We hopen dan ook dat alle medewerkers in alle geledingen van Zorggroep Pasana, zullen bijdragen aan het welslagen van het herstelplan.

Inmiddels is er ook een constructief gesprek geweest met de vakbonden over het herstelplan. Met de bonden zal contact gehouden worden over de voortgang van de plannen.

Graag willen wij benadrukken dat de zorg binnen Zorggroep Pasana uitstekend is. Er is dan ook geen sprake van een tekort aan kwaliteit, maar van een financieel tekort. Zoals de Medische Staf heeft verklaard zullen we er alles aan moeten doen om de financiële tekorten op te lossen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg voor onze patiënten en cliënten.

Vorige week is de nieuwe bestuurder, de heer Christian Krappel, benoemd door de Raad van Toezicht. In overleg is toen besloten dat de heer Krappel op 1 december begint met zijn werkzaamheden bij Zorggroep Pasana. Vanaf 1 december is de nieuwe bestuurder verantwoordelijk voor het beleid van Zorggroep Pasana.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *