Herroepen besluit Ameland kan niet 1-2-3

BALLUM – Moet de gemeente Ameland het besluit betreffende het bestemmingsplan rond Aqua Plaza herroepen? Kontour Vastgoed en Harry Westers vinden van wel. Door het besluit dat de gemeenteraad op 28 augustus 2017 nam kunnen Kontour en Westers niet verder met hun wellnessplan. Hun advocaat stuurde een brief naar de raad met het verzoek het besluit te herroepen.

De plannenmakers zijn al sinds 2011 bezig met de wellnessplannen op de plek van de zwembadkoepels van Aqua Plaza. Sinds die tijd is er regelmatig “zeer nauw” overleg geweest, stelt de advocaat van de planindieners. De raad heeft zich meer keren positief uitgesproken over het plan en aangegeven dat het mee zou werken als aan bepaalde voorwaarden was voldaan. De planindieners pasten daarop meermaals de tekening aan en lieten hun oren hangen naar de wensen van de raad, die al die tijd nooit unaniem voor of tegen het plan was.

Na nog weer een aanpassing rekenden Kontour en Westers in de raadsvergadering van 28 augustus op een “Go” door het bestemmingsplan van het gebied aan te passen, maar dat “Go” werd een “No Go”, tot verbazing en teleurstelling van de planindieners. Zij verstonden de opmerkingen van de raadsleden over de inpassing in de kaders als een toezegging. “Keer op keer het u cliënten bevestigd dat onder de in 2012 gestelde voorwaarden medewerking aan het plan zal worden verleend, en keer op keer zette u cliënten aldus aan het werk om ervoor te zorgen dat het plan volledig aan de voorwaarden voldoet. Het kan dan rechtens niet zo zijn dat het pan dat na veel inspanningen volledig aan uw voorwaarden voldoet, ineens toch wordt afgewezen."

De advocaat schrijft ook dat hij denkt dat de weerstand niet gericht is tegen het plan maar tegen de initiatiefnemers. Degelijke argumenten hebben Westers en Kontour niet gehoord. De raad kan niet anders dan terugkomen op haar besluit van 28 augustus, meent de advocaat.

“Herroepen van een besluit kan niet 1-2-3,” zegt burgemeester Albert de Hoop in de raadsvergadering van 25 september. Hij noemt de vraag van de advocaat van Kontour en Westers “voer voor juristen.” Zij moeten maar onderzoeken of dit de weg is. De fractievoorzitters en het college praten er in het niet-openbare presidium over door.

Dossier Aqua Plaza

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *