Herplant iepen voor nieuwe seizoen

BALLUM – De herplant van iepen in de lanen van de Amelander dorpen wordt zo snel mogelijk aangepakt. Dat zegt wethouder Nico Oud. Zo’n 80 bomen legden tijdens de storm van 28 oktober het loodje waarvan ongeveer de 45 monumentale iepen en 35 kleinere bomen. Ameland is trots op zijn iepenlanen en juist daar heeft de storm een kaalslag veroorzaakt. Vooral de Camminghastraat in Ballum en de Marten Janszenstraat, Van Heeckerenstraat, Reeweg en Rixt van Donistraat in Nes kregen het hard te verduren. Bij sommige ontwortelde bomen was een holle stam te ontwaren, waardoor er twijfels rondzingen over de vitaliteit van het iepenbestand. De grote iepen in de dorpen zijn zo’n honderd jaar oud en worden regelmatig geïnspecteerd door de gemeente. Alle bomen in de dorpen zijn geïnventariseerd. Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de boom en veiligheid huurt Ameland expertise in bij de Grontmij. Binnen dat bomenbeleid zijn de iepen in de Marten Janszenstraat in Nes in 2011 nog geïnspecteerd. Volgens dat onderzoek was er niets met de bomen aan de hand.

Bomeninventarisatieplan

Op meer plaatsen op het eiland heeft de Grontmij onderzoek gedaan. Hier en daar was het nodig om een tak te verwijderen of in een enkel geval een gehele boom, zoals met drie stuks in de Camminghastraat van Ballum gebeurd is. Deze bomen zijn net voor de storm grotendeels gekapt. Beeldhouwer Gert Sennema maakte er ter plekke drie beelden van. De vraag rijst nu of er bomen goedgekeurd zijn die hadden moeten worden afgekeurd. Diverse raadsleden stellen er vragen over in de raadscommissievergadering en willen het bomeninventarisatieplan inzien. Jan Wijnberg (ABA) vroeg voor de storm van 28 oktober al inzage in het plan maar heeft het nog steeds niet op zijn bureau.

Iepenwacht

Gemeente Ameland draait mee in een project van de Iepenwacht, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in ons land. Het project wordt ondersteund door subsidie uit het Waddenfonds. De iepen voor de herplant die de gemeente uit dit project ontvangt, hebben een omtrek van  ongeveer 18 cm. Dat is bij lange na niet zo dik als de ontwortelde honderd jaar oude iepen, maar des te beter om zich aan de eilander omstandigheden aan te passen. Ameland wil zoveel mogelijk iepen terugplanten, omdat dit de soort is die op het eiland het beste groeit.

Herplant

Herplant in Hollum, Ballum en Buren zal vlot worden uitgevoerd. “Misschien zelfs wel voor het nieuwe seizoen,” zegt wethouder Oud. Nes staat aan de vooravond van een dorpsreconstructie en in dat dorp worden de nieuwe bomen ingepast in dat plan.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *