Herinrichting van Nes

BALLUM – Het dorpscentrum van Nes wordt gerevitaliseerd. Het klinkt alsof het dorp opnieuw tot leven moet worden gewekt, maar het gaat hier om een reconstructie van het dorpscentrum.

Het plangebied is in en om het centrum van Nes, de openbare ruimte die onderhevig is aan slijtage, wijzigingen en gelegenheidsoplossingen. Het straatbeeld is verrommeld en met het afschrikwekkend voorbeeld van De Koog op Texel voor ogen – oude gevels zitten verstopt achter een woud aan reclame-uitingen – gaat de gemeente het dorp aanpakken. Dorpsbelang, ondernemers, horeca en inwoners van Nes zijn betrokken bij het plan.

Er wordt herbestraat, parkeerruimte gerealiseerd voor fietsers en parkeerplaatsen voor auto’s verruimd. Tevens worden er bomen geplant en enkele bomen gekapt. Straatverlichting, bebording en straatmeubilair wordt uniformer. De bus en taxi worden uit het dorpscentrum geweerd en misschien komt er wel weer een kiosk op De Afslag. Ook is er aandacht voor uitklapborden en winkeluitstallingen op de stoep, wildgroei van vlaggen, overkappingen en storende puien aan de gevels.

Nes-centrum wordt autoluw, groen, met ruimte voor fietsen en toegankelijker voor rolstoelers. Parkeren in de berm wordt ontmoedigd, het dorp wordt veiliger en overzichtelijker ingericht.

“Stenen eruit, stenen erin en wat bomen,” vat VVD-er André Tuil het plan samen. De autoluwe inrichting gaat hem lang niet ver genoeg. “Het plan is met veel inspraak tot stand gekomen. Het is wel jammer dat er geen grote stappen worden gezet.” De VVD stemt dan ook tegen het amendement van Ameland’82 om van oktober tot maart de taxi en bus toch toegang te geven tot de dorpskern. A’82 krijgt niet alleen de VVD niet mee; de andere fracties willen ook niet. “We willen toch een autoluw Nes, hadden we afgesproken?” zegt Jan Wijnberg van Algemeen Belang Ameland.

De revitalisatie zelf komt wel door de raad. De gemeente steekt 3,5 miljoen in het dorp en begint in het najaar van 2018. In 2019 volgt de tweede fase van het project.

Bij de foto’s: de donkere bomen blijven staan, het lichte groen wordt bijgeplant en de rode bomen worden gekapt. Slechte en rotte bomen gaan weg, maar er verdwijnen ook monumentale bomen.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *