Herbenoeming burgemeester voorbereid

BALLUM –  Albert de Hoop is vijf en een half jaar burgemeester op Ameland en staat  op de drempel van zijn herbenoeming. De Hoop heeft te kennen gegeven wel verder te willen op Ameland.

Hij werd op 1 juli 2006 benoemd en conform artikel 61a van de Gemeentewet dient de raad van de gemeente Ameland tenminste vier maanden voor de eerste dag van de maand waarop de herbenoeming dient in te gaan, een aanbeveling te doen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, met tussenkomst van Commissaris van de Koningin John Jorritsma.

Jorritsma verzocht de raad een commissie samen te stellen om de aanbeveling inzake de herbenoeming voor te bereiden. De vertrouwenscommissie bestaat uit Dirk Brouwer (A’82), Bert Cordes (CDA), Piet IJnsen (ABA), Tonnie Overdiep (PvdA) en Jan Verbiest (VVD). 

De leden van de vertrouwenscommissie mogen tussentijds niets naar buiten brengen over hun onderzoek.

In de Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de burgemeester staat de procedure beschreven, ondermeer:

De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester, met dien verstande dat de profielschets in beginsel daarvoor het toetsingskader vormt. Door ontwikkelingen binnen de gemeente kan het verwachtingspatroon ten aanzien van de specifieke rol van de burgemeester wijzigen. Voor een goede beoordeling is het zaak de gewijzigde eisen duidelijk te formuleren en kenbaar te maken aan de burgemeester. Naast de profielschets kunnen deze geëxpliciteerde gewijzigde eisen vervolgens het kader vormen om het functioneren van de burgemeester te toetsen.

 
De aanbeveling van de raad is openbaar. Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden toegezonden, de beraadslagingen daarover in de raad, en van de stukken die door de raad aan de minister worden gezonden, geldt een geheimhoudingsplicht.”
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *