Haven bij Hollum kansloos

BALLUM – Een haven bij Hollum op Ameland is kansloos. Zo leest Rudolf Teuben (Ameland’82) het haalbaarheidsonderzoek, dat Dorpsbelang Hollum en Hollumer ondernemers lieten opstellen. Het rapport beschrijft de mogelijkheid van een haven op de westkant van het eiland. Een voorziening aan de wadkant bij Hollum staat al jaren op het verlanglijstje van menig vaargast, maar vooral van Hollumers. Met de werkzaamheden die er aan de waddendijk moeten worden verricht kunnen er misschien twee vliegen in een klap geslagen worden: een nieuwe dijk en een haven, die voorkomt uit de werkhaven voor de dijkverhogers. Het idee is sympathiek en als het dorp iets wil dan is dit het moment, maar met een wensdroom heeft Hollum nog geen haven. Er zijn nogal wat drempels te slechten alvorens de bootjes onder de rook van de vuurtoren aan kunnen leggen.

Allereerst is het de aannemer, die de dijkverhoging op zich neemt, die bepaalt waar hij zijn werkhaven gaat aanleggen. Dan is er nog de PKB Waddenzee die richtlijnen heeft over wat wel en niet mag in de Waddenzee, en een nieuwe haven inrichten hoort daar niet bij. Dan is er nog Rijkswaterstaat die niet laat graven in de Waddenzee. Als laatste zijn er de kosten voor onderhoud die jaarlijks het bijna drievoudige zijn van de inkomsten uit havengelden, ongeveer zeven ton om bijna drie ton inkomsten. Zelfs als de aannemer in de aanleg wil investeren wordt het een onmogelijke onderneming. Er ligt een kans, maar het is wel een heel kleine kans. Tonnie Overdiep (PvdA) verwoordt het zonder verkiezingsretoriek: “Ik denk dat het een dooie mus gaat worden.”

Theo Faber (CDA) wil nog wel een slag om de arm houden: “Wat wordt de gemeente er minder van als we het voorleggen. We moeten deze kans niet laten schieten." Albert Huizeling (CAO partij) die insprak tijdens de raadscommissievergadering, weet van een goede kennis in Brussel dat er voor kustgemeenten geld ligt in Europa. "Het enige dat we hoeven doen is aanvragen en ophalen." Het deed Teuben verzuchten: "Was het maar zo eenvoudig, dan liep ik met u het laantje."

Jan Wijnberg (ABA), zijn fractie is positief over het initiatief: “Die niet waagt die niet wint.” Wijnberg wil weten of het college stappen gaat ondernemen. Het college gaat niet veel verder dan ‘kennisnemen van het rapport.' Binnenkort krijgen de initiatiefnemers een uitnodiging voor een toelichtend gesprek.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *