Harde afspraken over onderzoek

HARLINGEN – De Waddenvereniging heeft met Minister Kamp van Economische Zaken en met de NAM harde afspraken gemaakt over onderzoek naar de langetermijneffecten van gaswinning op de Waddenzee. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem van de Waddenzee meer of sneller kan dalen dan tot nu toe werd aangenomen, kan dit gevolgen kan hebben voor de gaswinning door de NAM.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gebruikt modellen om de bodemdaling onder de Waddenzee te voorspellen. Deze blijken de daadwerkelijke bodemdaling niet helemaal goed te voorspellen. Daarnaast heeft de Waddenvereniging twijfels of de modellen van de NAM wel voldoende rekening houden met het zogenaamde na-ijl effect. Dit is het effect dat de bodem nog daalt als de gaswinning al is stopgezet. De Waddenvereniging heeft daarom gevraagd om een onderzoek naar de modellen. Minister Kamp heeft nu toegezegd dat zo’n onderzoek er daadwerkelijk komt, en dat een commissie van Nederlandse en internationale, onafhankelijke experts dit onderzoek zal begeleiden.

Vorige maand kreeg de NAM toestemming om meer aardgas te gaan winnen onder en rond de Waddenzee. De Waddenvereniging vond de onderzoeksverplichting die in de verleende vergunning stond onvoldoende. Onder druk van de Waddenvereniging heeft de minister nu in een brief toegezegd dat het onafhankelijke onderzoek inderdaad plaats zal vinden. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de vergunningsvoorschriften van de betreffende winningplannen worden aangepast. Met de resultaten van een onafhankelijk toetsing van de modellen kan de Waddenvereniging in 2015, als daar aanleiding voor is, vragen om de gaswinning stop te zetten of te vertragen. De Waddenvereniging vindt het op dit moment daarom niet opportuun om in beroep te gaan tegen de verleende vergunning.

De Waddenvereniging is tegen aardgaswinning onder de Waddenzee, omdat dit grote risico’s met zich meebrengt voor de waddennatuur. Te snelle bodemdaling kan ervoor zorgen dat droogvallende wadplaten op termijn verdwijnen. Volgens de NAM en het ministerie van Economische Zaken, dat vergunningen verleent voor de gaswinning, kan gaswinning echter wel zonder gevaar voor de waddennatuur. Wel moet er dan voor gezorgd worden dat de wadbodem maar heel langzaam daalt, zodat de wadplaten door natuurlijke processen op hoogte kunnen blijven.

>>> lees hier over Ameland en Aardgas

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *